Doc. dr. Aida Kulo Ćesić je rođena u Sarajevu 1979.g. Nakon završene Prve Gimnazije, diplomirala na Medicinskom fakultetu UNSA 2004.g. Magistarski rad odbranila juna 2009.g., a specijalistički ispit iz Kliničke farmakologije položila februara 2010.g. Doktorirala februara 2013.g., a juna 2014.g. izabrana u zvanje Docent za nastavni predmet Farmakologija i toksikologija. Dobitnik je JoinEU- See stipendije za naučno usavršavanje u zemljama Zapadne Evrope, zatim 14-mjesečne stipendije Katoličkog Univerziteta Leuven, Belgija, gdje je provela doktoralno istraživanje te Eraweb stipendije za jednomjesečnu akademsku razmjenu na Katoličkom Univerzitetu Leuven u Belgiji gdje je bila gostujući predavač. Od 2014. g. angažovana kao predavač u nastavi doktoralnog studija Medicinskog fakulteta UNSA, predavač Train programa UNSA i to za modul Metodologija istraživanja, naučno pisanje i prezentacija istraživačkih i naučnih rezultata (tehničke i prirodne nauke), te predavač niza kurseva Centra za Kontinuiranu Medicinsku Edukaciju Medicinskog fakulteta UNSA.

Bila aktivan sudionik u oko 50tak stručnih i naučnih skupova, škola i seminara u zemlji i inostranstvu. Dobitnik nagrada za specijalno nadarenog studenta UNSA (2004.), najboljeg studenta generacije Medicinskog fakulteta UNSA (april 2005.), te 3 nagrade za najbolje prezentacije na međunarodnim kongresima.

Koautor je nekoliko poglavlja u četiri objavljene recenzirane knjige te autor i koautor 46 ‘in extenso’ članka objavljena u „Internationally reviewed scientific journals“ indeksiranih u međunarodnim bibliografskim bazama. Deset radova je objavila u časopisima indeksiranim u Current Contents-u (CC).