Dina Šamić
Dr. DINA ŠAMIĆ, dipl. ing. arh.

Dina Šamić je rođena 09. aprila 1982. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završila je u Sarajevu. Arhitektonski fakultet u Sarajevu je upisala 2000., a četvrtu godinu studija pohađala je na ETSAB u Barceloni (u okviru programa „Socrates“ razmjene studenata). Dobitnik je studentske nagrade “Juraj Neidhart” za najbolji projekat iz oblasti javnih zgrada. Diplomirala je u aprilu 2006. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Nakon završetka dodiplomskog studija sarađivala je sa različitim arhitektonskim biroima u zemlji i inostranstvu. Od 2009. do 2012. godine pohađala je doktorski studij na Arhitektonskom fakultetu, Univerziteta La Sapienza u Rimu, gdje je 2012. godine odbranila doktorsku disertaciju na temu “Recikliranje linearnih urbanih prazinina”.

Trenutno je angažirana kao docent na Internacionalnom Burch univerzitetu u Sarajevu na predmetima iz oblasti arhitektonskog projektiranja, a od 2009. godine i u vlastitom arhitektonskom studiju „Firma“ d.o.o. Aktivno govori engleski, talijanski, španski i francuski jezik.

Učestvovala je na više internacionalnih arhitektonskih manifestacija, između ostalih: International Conference Arhitecture&Ideology, Beograd (SRB), International Summer School, Ivrea (IT), CSIAA Summer Academy 2012, Procida (IT) u svojstvu predavača, CSIAA Summer Academy 2010, Proceno (IT) u svojstvu predavača, Internacionalno Bijenale mladih umjetnika Evrope i Mediterana 2008, Bari (IT), radionice  Floods, Delft (NL), Housing for the future, Vienna (AT) itd.

Koautor je više od 80 stručnih projekata (sa „Firma“d.o.o.), od kojih su neki osvojili nagrade ( jedna 1. nagrada, dvije 2. nagrade, jedna 3. nagrada) na  domaćim i međunarodnim konkursima iz oblasti urbanističkog i arhitektonskog projektovanja. Stručni i naučni radovi Dine Šamić objavljeni su u domaćim i stranim publikacijama, te arhitektonskim časopisima i webportalima.