Elma Krasny
Elma Krasny

Elma Krasny je rođena 30.01.1977. god. U Sarajevu gdje je završila osnovnu i srednju školu, a potom se preselila u SAD, te stekla diploma magistre nauka iz oblasti građevinarstva na Univerzitetu Kanzasa.

Magistarski rad se bavio mehaničkim osobinama recikliranog betona, te je u to vrijeme radila i kao asistentica na predmetima “Proračun armirano-betonskih konstrukcija” i “Građevinski materijali.”

Po povratku u Sarajevo, radi u firmama i organizacijma poput Misije ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, Gifford Consulting, Porr d.o.o., IPSA Institut kao projektantica, inžinjerka na gradilištu, te voditeljica raznih građevinskih projekata. Jedan period svog radnog vijeka radila je i živjela u Velikoj Britaniji, te radila kao statičarka za firmu Gifford Consulting.

Po povratku iz Engleske, počinje raditi u firmi Walter koja se bavi BIM Consultingom.

Elma trenutno radi na doktorskoj disertaciji iz oblasti održive arhitekture, te upotrebi prirodnih građevinskih materijala.