Rođen u Sarajevu 1969. godine. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1997. godine na Odsjeku poslovne ekonomije. Od 1998. radi u Federalnom zavodu za penzijko i invalidsko osiguranje kao kontrolor, šef Odsjeka za naplatu doprinosa, šef Odsjeka za kontrolu, te kao Glavni interni revizor a koju poziciju obnaša i danas.

Član Udruženja internih revizora BiH a koju je školu pohađao u okviru prve generacije. Aktivno uključivan u nekoliko projekata pokrenutih od strane nevladine organizacije Green Council.