• BURCH student paviljon

    Projekat okuplja studente predstavnike arhitektonskog, šumarskog i poljoprivrednog fakulteta sa ciljem informiranja, istraživanja i gradnje sa alternativnim, ekološki prihvatljivim građevinskim materijalima kao što su slama, ovčja vuna, drvo, te reciklirani građevinski elementi kao što su drvene grede, opeka, prozori, i vrata.

    Saznaj više
    BURCH student paviljon

Izazovi tradicijskih prirodnih materijala

Naslov: Održivo stanovanje (drvo, ovčja vuna i slama – izazovi i potencijali tradicionalnih prirodnih materijala).

Autor: doc. dr. sc. Sanela Klarić.
Nakladnik: International Burch University.
Recenzenti: prof. dr. sc. Rajka Mandić, prof. dr. sc. Adnan Pašić, Elma Durnišević, izv. prof. dr. sc. Maja Roso Popovac, prof. dr. sc. Ljubomir Miščević, doc. dr. sc. Dina Šamić.

Lektura i korektura: Božena Lončarić.
Prijelom: Ana Lukenda.
Tisak: Štamparija Fojnica d.d.

Godina izdanja: 2015.
Naklada: 1000 komada.
Broj stranica: 316.

Na 200 stranica teksta (uvod, održivi razvoj, održiva građevinska industrija, održivi materijali, prednost planiranja održivih sustava) autorica znanstveno utemeljenim argumentima o upotrebi građevnih materijala u gradnji obiteljskih kuća prikazuje kako je moguće bitno povećati učinkovitost građenja, kvalitetu stanovanja, zdravlje, uštedjeti energiju, očuvati okoliš, podržati održivi razvoj i zaustaviti globalno zagrijavanje. Pri iznošenju stavova autorica se referira na smjernice Europske unije, Vijeća Europe te prakse najrazvijenijih zemlja svijeta.
U knjizi se obrazlažu predložena izvorna rješenja za smanjenje potrošnje energije te za povećanje energetske učinkovitosti u novogradnji i obnovi, što rezultira znatnijim smanjenjem emisija i utječe na zaštitu od klimatskih promjena. Ističe se neizbježno uvažavanje uporabnog vijeka materijala i ugrađenih sustava te nuž- nost recikliranja materijala kao sirovine odnosno kao komponenata inovativnih materijala. Sinergija kriterija održivosti jamstvo je kvalitete arhitekture i njezine ekološke interakcije s okolišem. Autorica ne zaboravlja arhitektonsko oblikovanje i funkcionalnost pa tekst prate recentni primjeri arhitektonskih i urbanističkih projekata i ostvarenja koje interpretira kao poticaje kreativnosti i mogućeg dostizanja najviše oblikovne razine.
Današnje ljudske aktivnosti (poljoprivreda, prijevoz, industrija, građevinarstvo i drugo) imaju štetan utjecaj na prirodu. Građevinarstvo je odgovorno za više od 40 posto potrošnje ukupne energije i emisije ugljikova dioksida.
Dvije trećine energije koja se utroši u građevinarstvu u Europi odnosi se na stanovanje. S porastom broja stanovnika rastu i zahtjevi za novim stambenim građevinama, što uzrokuje dodatno povećanje potrošnje energija i emisije za potrebe izgradnje, održavanja, rasvjete, ventilacije, hlađenja i grijanja prostora.
Stoga danas osnovna zadaća građevinske industrije, posebno one stambene, mora biti usmjerena na pronalaženje rješenja
kojima će se smanjivati zahtjevi za energijom i emisija ugljikova dioksida.
Analize trajanja materijala od koji su izgrađene građevine pokazuju to da oni imaju najveći utjecaj na potrošnju energije i emisiju ugljikova dioksida. Upravo materijali, od trenutka njihove prerade, prijevoza i ugradnje, a posebno u razdoblju upotrebe građevina, mogu pridonijeti smanjenju potreba za energijom, odnosno dovesti do smanjenja ukupnih onečišćenja.
Zbog toga su u fokusu knjige prirodni materijali drvo, ovčja vuna i slama. Te tri vrste materijala stalno su prisutne i rastu u prirodi, zbog čega je neophodno planski i održivo upravljati tim resursima. Osim toga, to su prirodni materijali koji imaju izražena termička svojstva te se mogu koristiti kao izolacijski materijali. Spomenuti materijali utkani su u našu tradiciju. Pri odabiru materijala postoje suvremeni kriteriji održivosti koje je neophodno poštovati: ušteda energije, zdravlje čovjeka, raspoloživost resursa, jednostavnost proizvodnje, vremenski period, stabilnost, otpornost na požar, estetika, sigurnost, mogućnost prefabrikacije, fleksibilnost, jednostavnost održavanja, dugotrajnost, mogućnost recikliranja i ponovnog korištenja te utjecaj na okoliš.
Navedeni kriteriji testirani su analizama svakog materijala pojedinačno da bi se ukazalo na prednosti i mogućnosti ispunjavanja zahtjeva, odnosno da bi se ukazalo na mane i način njihova prevladavanja. Rezultati pokazuju to da testirani prirodni materijali mogu zadovoljiti zahtjevne kriterije. Kalkulacije i simulacije dodatno dokazuju to da analizirani materijali doprinose smanjenju globalnog zagrijavanja, smanjenju primarne energije i emisije ugljikova dioksida te stvaranju ekobalansa u prirodi.
Provedene su analize kroz razradu dvaju scenarija. Kroz oba scenarija analizirani su učinci na broj novih radnih mjesta, utjecaj korištenih građevnih materijala na okoliš kao i ekobalans lokalnih proizvoda.
Utvrđeno je to da su učinci scenarija BAU (uobičajene prakse) štetniji za okoliš i zdravlje ljudi, da nemaju traženi učinak na stvaranje novih radnih mjesta te da se u predmetnome scenariju koriste materijali koji uglavnom nisu proizvedeni lokalno. S druge strane ECO scenarij na sva tri analizirana učinka pokazuje rezultate koji optimiziraju građevinsku industriju, pospješuju ekonomski razvoj stvaranjem većeg broja novih radnih mjesta i, kao najvažnije, a što i jest primarni cilj održive građevinske industrije, smanjuju potrebe za energijom i doprinose velikom smanjenju emisija ugljikova dioksida. ECO scenarij podrazumijeva uvođenje suvremenih čistih tehnologija u tretiranje tih materijala i doprinosi ne samo ekonomskome prosperitetu i balansiranome razvoju cijelog teritorija Bosne i Hercegovine, već utječe i na zaštitu okoliša i zdravlje ljudi.

Zelene javne nabavke i zeleni projekti Tržišni mehanizmi zaštite okoliša u funkciji obezbjeđenja održivog razvoja

U okviru projekta “Zelene javne nabavke i zeleni projekti Tržišni mehanizmi zaštite okoliša u funkciji obezbjeđenja održivog razvoja“ udruženje Green Council organizuje konferenciju sa ciljem prezentacije rezultata istraživanja do kojih smo došli kroz niz intervjua sa lokalnim stručnjacima i kroz diskusijuna dva konsultativna sastanka organizovana u Visokom i Sarajevu. Ovim istraživanjem želimo ukazali na ekonomske, socijalne i druge posljedice koje nosi nedostatak tržišnih mehanizama finansiranja kao što su zelene takse i zelene javne nabavke u strateškom planiranju u procesu evropskih integracija. Konferencija će se održati 16 novembra 2017. godine u hotelu Astra Garni, Kundurdžiluk 2 Sarajevo.

Konferencija će omogućiti istraživačima i svim partnerima u projektu da promovišu finalne nalaze istraživanja te prodiskutuju ovu važnu temu i dogovore način promocije, razmjene, zagovaranja i usvajanja važnih infomacija za održivi razvoja u budućnosti BiH i regiona.

Želja nam je da na jednom mjestu okupimo predstavnike vlasti, međunarodnih i nevladinih organizacija, donatora,  industrije, privrede, akademije kako bi se razvila pozitivna diskusija i  kroz sinergijsko djelovanje došlo do konstruktivnih rješenja i prijedloga za uvođenje optimalnih rješenja zelenih taksi i zelenih javnih nabavki u BiH.

Projekat se realizira uz finansijsku podršku Hainrich Bolle Fondacije u BiH.

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da nam se pridružite na promocija istraživanja  i date svoj doprinos u konstruktivnoj diskusiji te pomognete nam u budućim planovima zagovaranja ove važne teme u BiH.

Molimo vas da vaše prisustvo potvrdite najkasnije do 14 novembra 2017. god. putem maila na adresu katarinamarjanovic-gc@outlook.com ili pozivom na naš telefon +387 60 32 34 127

Dnevni red možete preuzeti ovdje.

ArchiKID Air 2 radionice 3 i 4

Radionice koje su održane u prošle dvije sedmice, a koje su sastavni dio projekta ArchiKID Air 2, su imale za temu indeks kvaliteta zraka. U sklopu tih radionica, učenici su imali zadatak da naprave panoe koje objašnjavaju da li je sigurno izlaziti vani zavisno od boje kvaliteta zraka. Ove panoe će učenici okačiti u svojim školama kako bi svi đaci znali kakvog je kvaliteta zrak svaki dan.

ArchiKID Air 2 radionice

Udruženje za zelenu gradnju u kooperaciji sa Heinrich Boll fondacijom je počelo sa radom na nastavku projekta ArchiKID Air. Ovaj projekat uključuje radionice u tri sarajevske osnovne škole: Musa Ćazim Čatić, Silvije Strahimir Kranjčević i Međunardna njemačka škola.  U prve dvije škole, radimo sa uzrastom 4. razred, dok u ovoj posljednjoj imamo prvačiće, drugi i treći razred. Već smo obavili prve dvije radionice u svim školama koje se odnose na teme poput šta je zrak, atmosfera, koji su glavni zagađivači, kako mi to možemo doprinjeti kvalitetnijm zraku. Ove sedmice nastavljamo sa radionicama na temu indeksa kvaliteta zraka.

Page 1 of 2612345...1020...Last »