• BURCH student paviljon

    Projekat okuplja studente predstavnike arhitektonskog, šumarskog i poljoprivrednog fakulteta sa ciljem informiranja, istraživanja i gradnje sa alternativnim, ekološki prihvatljivim građevinskim materijalima kao što su slama, ovčja vuna, drvo, te reciklirani građevinski elementi kao što su drvene grede, opeka, prozori, i vrata.

    Saznaj više
    BURCH student paviljon

Green Council nastavlja sa implementacijom petogodišnjeg projekta: «Poljoprivreda i ruralni razvoj u službi održivog razvoja».

Green Council ove godine nastavlja sa implementacijom petogodišnjeg projekta: «Poljoprivreda i ruralni razvoj u službi održivog razvoja».
Osnovni cilj projekta jeste potaći ekološku modernizaciju poljoprivrede te doprinijeti ubrzavanju procesa približavanja BiH ka EU u sektoru poljoprivrede i klimatskih promjena odnosno općenito u sektoru ruralnog razvoja.

Green Council će aktivnosti usmjeriti na pojačanu i kontinuiranu promociju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva prepoznatih u strategiji zagovaranja kao i stečenih iskustava iz lokalne organske poljoprivrede sa fokusom na priručnik, medijske spotove , nastavak rada na bazi podataka, nastavak aktivnosti na prepoznavanju i uvezivanje ključnih aktera sa koji će se pridružiti implementaciji Strateškog plana zagovaranja za period 2015-2018. god. Ove godine Green Council će aktivno raditi na istraživanju nepostojanja konkretnih politika zelenog oporezivanja, realnijeg subvencioniranja, zelenih javnih nabavki, te načinima njihovog uvođenja u skladu sa domaćim tržištem i zahtjevima poljoprivrednika te dati preporuke za implementaciju istih. Nastavkom projekta naše udruženje će posjetiti dva grada u Bosni i Hercegovini u kojima će održati radionice planirane ovim projektom a o kojima ćete biti blagovremeno obavješteni. Ovi konsultativni sastanci će nam biti temelj za održavanje konferencije na kojoj će se predstaviti rezultati istraživanja, razviti diskusija i podići svijest o potrebi definisanja u kojem pravcu bi provođenje ove politike moglo da se vodi i adekvatnije utiče na vlasti u Bosni i Hercegovini s ciljem rješavanja problema.
Rezultati će biti predstavljeni i prezentirani putem WEB portala i printanjem brošura, uključujući kontinuiran nastavak daljeg medijskog prezentirnja.

Ugovor između Green Councila i Heinrich Boll fondacije za implementaciju radionica o zagađenju i zaštiti zraka u osnovnim školama

Potpisan je ugovor između Green Councila i Heinrich Boll fondacije za implementaciju radionica o zagađenju i zaštiti zraka u osnovnim školama, ArchiKID Air.

Ovaj projekat je pdržalo Vijeće nastavnika Kantona Sarajevo.

Radionice će se održavati u tri osnovne škole u saradnji sa učiteljima tih škola za učenike 4. razreda. Učenici će učiti na interaktivan i zabavan način o atmosferi, glavnim zagađivačima zraka, te zdravstvenim posljedicama na ljude, prvenstveno djecu, životinje, biljke i planetu Zemlju. Posebno će se razgovarati o načinima kako svaki građanin može doprinjeti poboljšanju kvaliteta zraka u našem gradu. Kao jedan od načina poboljšanja kvaliteta zraka u učionicama, u svakoj školi u kojoj će se održavati ove radionice, učenici će izgraditi zeleni zid od biljaka.

Na kraju radionica, printat će se Priručnik za učitelje, te će se održati kratka radionica za učitelje u cilju nastavka poduke o ovoj jako bitnoj temi, posebno kad se uzme u obzir nivo zagađenja zraka u Sarajevu.

ArchiKID Air je pilot projekat ove vrste, te se nadamo da ćemo u budućnosti moći raditi sa školama i učenicima iz drugih škola na području Bosne i Hercegovine.

Rješavanje detalja na projektu izgradnje bio-baziranog studetnskog paviljona u Sarajevu

06. i 07. februara 2017. god. je održana radionica na Međunarodnom fakultetu Burc u organizaciji Savjeta za zelenu gradnju i ovog univerziteta: “Rješavanje detalja na projektu izgradnje bio-baziranog studetnskog paviljona u Sarajevu.” Bio-bazirani studentski paviljon je objekat koji se počeo graditi na Međunarodnom univerzitetu u Burcu za vrijeme ljetne škole, a koji je napravljen od drveta, slame, te prirodnih maltera. Cilj ovih radionica je steći nova znanja, te razviti sve druge potrebne detalje za ovaj objekat kako bi se on nastavio graditi za vrijeme ljetne škole u 2017. god.
Radionice vodi gostujući predavač, g-din Slobodan Habjanić iz Savjeta za zelenu gradnju Slovenije. Neke od tema na radionici su:
  • Prezentaciju o mehanizmu zrakotijesnosti i o tome koja bitna razlika može postojati između teorije i prakse, Slobodan Habjanić, Savjet za zelenu gradnju Slovenije,
  • Arhitektonski detalji na bio-bazairanom studentskom paviljonu,
  • Funkcinisanje skoro nultih objakata,
  • Ventilacija i rekuperacija.
Učesnici na radionici su studenti Međunarodnog univerziteta na Burcu, te predstavnici menadžmenta ovog univerziteta, predstavnik Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banja Luci, predstavnici Srednje škole za okoliš i drvni dizajn u Sarajevu, projektantskih kuća i partnerskih kompanija u Sarajevu, te Savjeta za zelenu gradnju.

U BiH od septembra počinje proizvodnja izolacije od ovčije vune

Uz podršku istraživanja i aktivnosti našeg uzdruženja jedan lokalni investitor je odlučio da počne sa proizvodnjom izolacijskih panela od prirodne ovčije vune i iskoristi pružene potencijale.

Čestitamo i želimo puno uspjeha.

Mi ćemo  nastaviti pružati podršku ovoj kompaniji kao i svim budućim koji se odluče sa svojim aktivnostima podrže održiv razvoj.

Bosanskohercegovačka firma Wool Line Sarajevo od septembra će započeti proizvodnju izolacije od ovčije vune u novom proizvodnom pogonu u Hadžićima – rekao je u razgovoru za Fenu direktor firme Wool Line Sarajevo Bahrudin Bojčić.

To će, kaže, doprinijeti rješavanju ekoloških i financijskih problema iskorištavanja vune kao vrijednog i rentabilnog resursa.

“Izolacijski materijal od ovčije vune je budućnost u graditeljstvu, što se pokazalo već u Švicarskoj i Austriji. Ovčija vuna pogodna je za toplinsku izolaciju tavana, potkrovlja, zidova i podova”, kazao je Bojčić.

Vuna u BiH je šarolikog kvaliteta i nema finoću vlakna za džempere ili slične proizvode. Zato je, smatra, idealna za izolaciju jer za to ne treba imati mekoću, već je bitno da je vuna 100 posto ispravno tretirana i obrađena.

“U narednoj sezoni šišanja, imat ćemo potrebu za cjelokupnim izvorom sirovina ovčije vune na teritoriji BiH, a to se kreće od oko 1.500 do 2.000 tona neoprane vune. Plan je da od aprila do augusta 2017. godine, otkupimo cjelokupne količine sirovina s područja BiH”, naglašava Bojčić.

Linija za proizvodnju izolacije od ovčije vune dužine je 25 metara, te je dovoljno da na njoj rade dva čovjeka. Ipak, da bi se smanjile eventualne greške i postigao veći kvalitet proizvoda u novom pogonu firme Woll Line bit će zaposleno šest ljudi.

S proizvodnjom izolacije od ovčije vune iz BiH će se izvoziti prirodni izolacioni materijali, koji su ističe bolji od stiropora i staklene vune.

“U prosjeku ima oko 20 posto bolje karakteristike od drugih izolacionih materijala, a za oko 30 posto obezbjeđuje bolju zvučnu izolaciju. Životni vijek izolacije od ovčije vune je 50 godina, te kvadrat neće biti ispod 15 KM. Investicija u toplinsku izolaciju poskupljuje početno ulaganje prilikom gradnje, ali će se ta investicija isplatiti jer će se vratiti u obliku uštede na grijanju”, dodaje Bojčić.

Izolacijska svojstva ovčije vune su ista kao i kod mineralne vune, pa pri gradnji kuće, koja je projektovana za mineralnu vunu, može se ugraditi umjesto mineralne bez ikakve potrebe da se stvara neki kompromis u smislu toplinskih svojstava.

“Vuna sama po sebi teško gori pa je treba polijevati benzinom da bi izgorila. Prirodna vatroodbojnost je čini izuzetno pogodnom za toplinsku izolaciju – naglasio je Bojčić.

Do sada proizvode od vune, kao što su jastuci, jorgani, madraci, nadmadraci najviše izvozi u zemlje Skandinavije, Holandiju i Švicarsku.

To, priznaje, nisu “megalomanski izvozi” imajući u vidu da je najvažnije da su klijenti zadovoljni i da žele ponovo naručiti proizvode.

” O tome najbolje govori rast poslovanja Wool Linea iz godine u godinu”, poručio je direktor firme Wool Line Sarajevo Bahrudin Bojčić.

Izvor: klix.ba

CETEOR – Poziv za učešće na okruglom stolu

Poštovani,

CETEOR Sarajevo Vas sa zadovoljstvom poziva da uzmete učešće na okruglom stolu

Integralno upravljanje kvalitetom zraka

WIN WIN MJERAMA DO ČISTOG ZRAKA

19. januara/siječnja 2017. god. (četvrtak)

Hotel Marriott Courtyard, Skenderija 1, Sarajevo

 

Problematika upravljanja kvalitetom zraka je kompleksna i potreban je integralan pristup od faze uspostavljanja sistema, pa sve do njegove implementacije. Ovo zahtjeva uključivanje brojnih, ali različitih aktera (građani, resorna ministarstva i ustanove, akademija, stručnjaci, civilno društvo, mediji, ljekari i dr.) koji trebaju djelovati ka jednom zajedničkom cilju, a to je čist zrak. Sarajevo ima tradiciju borbe za čist zrak počevši od 60tih godina prošlog vijeka, kada je, između ostalog, doveden prirodni gas u Sarajevo. Time je postignuto veliko unapređenje. Međutim, posljednjih godina situacija se pogoršava, jer mnogi građani ne mogu priuštiti korištenje prirodnog gasa za grijanje, jer se generalno radi o neefikasnim zgradama. Uz to, nedovoljno razvijen javni gradski saobraćaj i veliki broj privatnih automobila dodatno pogoršavaju stanje.

Cilj ovog skupa je da se identifikuju najveći uzročnici prekomjerne zagađenosti zraka, te u formi zaključaka predlože moguće kratkoročne i dugoročne mjere za poboljšanje stanja. Posebno će se naglasiti tzv. win win mjere kojima se pored smanjenja zagađenosti, poboljšava kvalitet življenja (energetska efikasnost, bolja organizacija saobraćaja, smanjenje potreba za transportom itd).

Uticaj zagađujućih materija koje nastaju sagorijevanjem čvrstih goriva značajno ugrožavaju zdravlje ljudi i na ovom okruglom stolu će apostrofirati u kojoj mjeri zdravlje stanovništva može biti narušeno, te šta poduzeti u slučajevima prekomjerne zagađenosti.

U medijima se često iznose različite informacije koje mogu stvoriti konfuziju o tome šta su ključni uzročnici aktuelne zagađenosti zraka i koje su moguće mjere, a na ovom okruglom stolu će se iznijeti činjenice o ključnim uzročnicima i mogućim mjerama za smanjenje zagađenosti.

Sarajevska kotlina i urbani razvoj unutar nje utiču na brojne aspekte, pa time i na kvalitet zraka. Održivo urbanističko planiranje je osnova, temelj, integralnog upravljanja kvalitetom zraka, a provođenje mjera energijske efikasnosti alat kojim se može uticati ne samo na smanjenje zagađenosti već i na zapošljavanje i poboljšanje kvaliteta življenja.

Jedan od osnivača CETEOR-a i bivši direktor Instituta za procesnu tehniku pri Mašinskom fakultetu u Sarajevu će na ovom okruglom stolu rezimirati historijat borbe za čist zrak u Sarajevu, prikazati koje su se mjere prije provodile za smanjenje zagađenosti zraka.

Kotizacija na okruglom stolu se ne naplaćuje, ali je obavezna prijava putem faksa ili e-maila. Krajnji rok za prijavu je 18.01.2017. godine u 12.00 h.

Agenda | Prijavnica.

Page 5 of 26« First...34567...1020...Last »