Amina Blekić rođena je 1997. godine u Sarajevu gdje je završila osnovnu školu. Nakon završetka Prve bošnjačke gimnazije ─ Cambridge International School, 2015. godine upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, smjer Medical studies in English.  Od 2015. do 2020. dobitnik nagrade ‘Ponos dekana’ za najboljeg studenta. Sudjelovala u organizaciji međunarodnog kongresa studenata Medicine (SaMED) 2019. kao član naučnog komiteta i 2020. godine kao koordinator naučnog komiteta. Od okobru 2020. obnaša funkciju studenta prodekana na Medicinskom fakultetu, te podpredsjednika Udruženja Studentata Medicinskog fakulteta (USMF). Učestvovala je na profesionalnim i istraživačkim razmjenama u Turskoj i Brazilu, te edukacijama iz oblasti Vakcinologije na Univerzitetu u Antwerpenu i Onkologije na Univerzitetu u Utrechtu. Prezentovala je radove na kongresima SaMED, BHAAAS, i Kongresu endokrinologa i dijabetologa u BiH.