ArchiKID Air 2 radionice 3 i 4

Radionice koje su održane u prošle dvije sedmice, a koje su sastavni dio projekta ArchiKID Air 2, su imale za temu indeks kvaliteta zraka. U sklopu tih radionica, učenici su imali zadatak da naprave panoe koje objašnjavaju da li je sigurno izlaziti vani zavisno od boje kvaliteta zraka. Ove panoe će učenici okačiti u svojim školama kako bi svi đaci znali kakvog je kvaliteta zrak svaki dan.