ArchiKID Air 2 radionice

Udruženje za zelenu gradnju u kooperaciji sa Heinrich Boll fondacijom je počelo sa radom na nastavku projekta ArchiKID Air. Ovaj projekat uključuje radionice u tri sarajevske osnovne škole: Musa Ćazim Čatić, Silvije Strahimir Kranjčević i Međunardna njemačka škola.  U prve dvije škole, radimo sa uzrastom 4. razred, dok u ovoj posljednjoj imamo prvačiće, drugi i treći razred. Već smo obavili prve dvije radionice u svim školama koje se odnose na teme poput šta je zrak, atmosfera, koji su glavni zagađivači, kako mi to možemo doprinjeti kvalitetnijm zraku. Ove sedmice nastavljamo sa radionicama na temu indeksa kvaliteta zraka.