Benefiti od 290 miliona KM

Benefiti od 290 miliona kmUspostavom državnog ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH bi u razdoblju od 2015. do 2020. ostvarila dobit od oko 290 miliona KM, dok bi uspostava ovog ministarstva koštala oko 58 miliona KM, pokazala je Cost-benefit analiza uspostave ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH, koju je uradilo Udruženje GreenCouncil.

Kako je za Oslobođenje kazala Sanela Klarić, predsjednica Udruženja, pri izračunu su u obzir uzeta samo dva benefita koja bismo imali od uspostave ministarstvo (IPARD fondovi i povratak na tržište Hrvatske) iako ih ima više.

Regulisanje uvoza

Ova dva benefita pokazuju da dobit koju bi imali znatno premašuje troškove potrebne za osnivanje ovog ministarstva, istakla je Klarić, dodajući da bi se uspostavom ovog ministarstva BiH otvorila vrata za bespovratna sredstva za rural nirazvoj iz IPA fondova, kao i za ponovni povratak na tržište R Hrvatske, tačnije EU sa proizvodima životinjskog porijekla.

Ostali benefiti koje bi BiH imala su donošenje i provođenje adekvatnih mjera i aktivnosti za regulisanje uvoza u BiH, razvijanje mjera za stimulisanje domaće proizvodnje, konačno definisanje poljoprivredne politike i pristup sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja kao strateškom sektoru cjelokupne privrede, zatim ujednačavanje sistema poticaja za poljoprivredu, uspostavljanje funkcionalne statističke podrške koja će omogućiti donošenja pravovremenih i efikasnih odluka, te direktan uticaj na jačanje nacionalne sigurnosti jačanjem sektora poljoprivrede.

Promjene

“Iako je u analizi izvršena monetizacija samo dva od ukupno osam benefita, i ona su dovoljna da koristi koje BiH i njeni poljoprivrednici i ruralne zajednice mogu da ostvare uspostavom državnog ministarstva, budu enormne i uveliko premašuju troškove”, kažu u ovom udruženju, iz kojeg također upozoravaju da jedino uspostava državnog ministarstva može da garantuje sigurne i trajne promjene i da osigura kvalitetno planiranje i razvoj sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja. Zbog neuspostavljanja IPARD struktura, BiH nije bila u mogućnosti koristiti IPARD 2007/2013. nepovratna sredstva za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Ukoliko političari ne postignu dogovor i ne krenu u rješavanje ovog pitanja, postoji mogućnost da BiH nastavi gubiti sredstva iz IPA fondova na mijenjena za ovu oblast, dok će u isto vrijeme ta sredstva koristiti susjedne države koje brže napreduju na putu ka EU od BiH.

A. PENDEK