CETEOR – Poziv za učešće na okruglom stolu

Poštovani,

CETEOR Sarajevo Vas sa zadovoljstvom poziva da uzmete učešće na okruglom stolu

Integralno upravljanje kvalitetom zraka

WIN WIN MJERAMA DO ČISTOG ZRAKA

19. januara/siječnja 2017. god. (četvrtak)

Hotel Marriott Courtyard, Skenderija 1, Sarajevo

 

Problematika upravljanja kvalitetom zraka je kompleksna i potreban je integralan pristup od faze uspostavljanja sistema, pa sve do njegove implementacije. Ovo zahtjeva uključivanje brojnih, ali različitih aktera (građani, resorna ministarstva i ustanove, akademija, stručnjaci, civilno društvo, mediji, ljekari i dr.) koji trebaju djelovati ka jednom zajedničkom cilju, a to je čist zrak. Sarajevo ima tradiciju borbe za čist zrak počevši od 60tih godina prošlog vijeka, kada je, između ostalog, doveden prirodni gas u Sarajevo. Time je postignuto veliko unapređenje. Međutim, posljednjih godina situacija se pogoršava, jer mnogi građani ne mogu priuštiti korištenje prirodnog gasa za grijanje, jer se generalno radi o neefikasnim zgradama. Uz to, nedovoljno razvijen javni gradski saobraćaj i veliki broj privatnih automobila dodatno pogoršavaju stanje.

Cilj ovog skupa je da se identifikuju najveći uzročnici prekomjerne zagađenosti zraka, te u formi zaključaka predlože moguće kratkoročne i dugoročne mjere za poboljšanje stanja. Posebno će se naglasiti tzv. win win mjere kojima se pored smanjenja zagađenosti, poboljšava kvalitet življenja (energetska efikasnost, bolja organizacija saobraćaja, smanjenje potreba za transportom itd).

Uticaj zagađujućih materija koje nastaju sagorijevanjem čvrstih goriva značajno ugrožavaju zdravlje ljudi i na ovom okruglom stolu će apostrofirati u kojoj mjeri zdravlje stanovništva može biti narušeno, te šta poduzeti u slučajevima prekomjerne zagađenosti.

U medijima se često iznose različite informacije koje mogu stvoriti konfuziju o tome šta su ključni uzročnici aktuelne zagađenosti zraka i koje su moguće mjere, a na ovom okruglom stolu će se iznijeti činjenice o ključnim uzročnicima i mogućim mjerama za smanjenje zagađenosti.

Sarajevska kotlina i urbani razvoj unutar nje utiču na brojne aspekte, pa time i na kvalitet zraka. Održivo urbanističko planiranje je osnova, temelj, integralnog upravljanja kvalitetom zraka, a provođenje mjera energijske efikasnosti alat kojim se može uticati ne samo na smanjenje zagađenosti već i na zapošljavanje i poboljšanje kvaliteta življenja.

Jedan od osnivača CETEOR-a i bivši direktor Instituta za procesnu tehniku pri Mašinskom fakultetu u Sarajevu će na ovom okruglom stolu rezimirati historijat borbe za čist zrak u Sarajevu, prikazati koje su se mjere prije provodile za smanjenje zagađenosti zraka.

Kotizacija na okruglom stolu se ne naplaćuje, ali je obavezna prijava putem faksa ili e-maila. Krajnji rok za prijavu je 18.01.2017. godine u 12.00 h.

Agenda | Prijavnica.