Dani organske proizvodnje

 

dop_sbk_2016_opt

ORGANSKO FBiH i ORGANSKO SBK/KSB u periodu od 19. do 22.04.2016. godine organizuju niz aktivnosti promocije organske proizvodnje pod nazivom „Dani organske proizvodnje“ SBK/KSB 2016.

Cilj ovih aktivnosti jeste da Bosna i Hercegovina ispuni određene uslove za ulazak u EVROPSKU UNIJU koji se tiču površina pod organskom proizvodnjom.

Da bi BiH ušla u EU mora imati najmanje 3% površina pod organskom proizvodnjim kako bi ispunila taj uvjet za ulazak u EU. Nadamo se da če i vlasti na svim nivoima prepoznati značaj ovih aktivnosti i u okviru svojih mogučnosti podržati ove aktivnosti ORGANSKO FBIH  za ispunjenje uvjeta priključenja BiH u EU.

U okviru trodnevne manifestacije „Dani organske proizvodnje“ SBK/KSB 2016.   predstavit če se oko 30 organskih proizvođača sa prostora BiH, a biče upriličeno i drugi sadržaji kao i kulturno umjetnički program nastupanja umjetničkih društava na ceremoniji svečanosti otvaranja manifestacija.

–           Donji Vakuf, 19.04.2016., svečanost otvaranja 10 sati, plato Hotel Vrbas.

–           Gornji Vakuf-Uskoplje, 20.04.2016.,  svečanost otvaranja u 11 sati, plato Komunalno preduzeče.

–           Gornji Vakuf-Uskoplje, 20.04.2016., od 9:30 sati u Centru za kulturu Seminar “Uvođenje u organsku proizvodnju“

–           Bugojno, 22.04.2016., svečanost otvaranja u 11 sati, ulica Zlatnih Ljiljana

Ove godine biljažimo desetu godinu promocije organske proizvodnje pod nazivom „Dani organske proizvodnje“ i desetu jubilarnu godinu Međunarodnog sajma „DANI MALINE“ u Novom Travniku, tim povodom upravni odbor ORGANSKO FBIH sa prijedlogom da se za desetu godinu promocije dodjele deset zlatnih korpi organskih proizvoda osobama koje su u proteklom periodu dali značajnu podršku organskom sektoru “ZLATNA KORPA ORGANSKIH PROIZVODA“

Prvenstveni cilj ovih aktivnosti jeste da poveže organsku proizvodnju sa kupcima, proizvođačima i svakako sa donosiocima odluka to jest sa lokalnim kantonalnim i federalnim vlastima, kako bi im predstavili da organska proizvodnja ima veoma veliku ulogu u razvoju ruralnih područa, opstanka ljudi  na tim područimai, stvaranje nove vrijednosti u ekonomskom smislu, te da se predstavi cjelokupna slika prirodnih bogatstava i atrakcija Bosne i Hercegovine.

Dani organske proizvodnje su postali tradicionalne manifestacije jer se redovno organiziraju več „DESETU JUBILARNU“ godinu na prostorima Federacije, a svakako i sajamske manicestacije postaju zaštitni brend općina u kojima se organiziraju.

Organizacijom ovih manifestacija možemo reći da smo pomogli proizvođačima da izgrade svoj vlastiti brend i da se pozicioniraju na tržištu, te da postanu prepoznatljivi našim kupcima.

Takođe se možemo deklarirati da smo pomogli proizvođačima da registruju svoje gazinstvo, da otvore radno mjesto i da proizvedu na hiljade raznih proizvoda i za te proizvode dobiju certifikat organskog proizvoda.

ORGANSKO  FBIH kroz svoje promotivne aktivnosti nastavit če širenje organskog sektira i kroz ekonomsko osnaženje ljudi na ruralnom područu uspostavljati dugoročne projekte održivog razvoja ruralnih područa.

Takođe želimo inicirati kako lokalnu tako i federalnu vlast da daju podršku organskom sektoru da se u konačnici ova perspektivna grana i kroz zakonske okvire dokumentuje, jer organska proizvodnja može biti ključ za otvaranje novih radnih mjesta i opstanak ljudi na ruralnom prostoru.

Izjavu dao predsjednik ORGANSKO FBIH Sejad Herceg,MA oec.

Ovogodišnje manifestacije biće propračene novim znakom za organski proizvod i sloganom koji je sastavni dio projektnih aktivnosti ORGANSKO FBIH

„TAKO JEDNOSTAVNO, TAKO ZDRAVO – ORGANSKO“