“Dinamična regenerativna arhitektura” BURCH -Sarajevo

Dinamična regenerativna arhitektura BURCH -SarajevoPoštovani
zadovoljstvo nam je u ime Internacionalnog BURCH Univeziteta pozvati Vas na predavanje Prof. Dr. Elme Durmišević na temu: “Dinamična regenerativna arhitektura”
koje će se održati 25. Decembra sa početkom u 17.00 sati, u kongresnoj sali A bloka BURCH Univerziteta.
Dinamična regenerativna arhitektura predstavlja nove pristupe u dizajnu i gradnji objekata u kontekstu podrzavanja dinamike zivotnog ciklusa objekta u tranziciji ka zatvaranju kruga koristenja resursa i kruznoj ekonomiji.
Prof. Dr. Elma Durmišević je osnivač i vođa Centra za zelene transformabilne objekte u Holandiji, osnivač Green Design fondacije u Sarajevu, odgovorni projektant arhitektonskog biroa 4D u Amsterdamu, te član izvršnog odbora Holandske komisije za unaprijedjenje gradjevinskih inovacija. Pored brojnih ostvarenja, kao vođa projekta na brojnim projektima na Tehničkom Univerzitetu u Delft-u, razvila je brojne inovativne sisteme u zgradama, kao i mjerne instrumente vezanih za održivu arhitekturu objavljenih u brojnim svjetskim knjigama, arhitektonskim i znanstvenim časopisima i žurnalima. Bila je glavni govornik na brojnim međunarodnim konferencijama na temu green dizajna. Kao savjetnik i projektant učestvovala je na projektima od urbanog nivoa do projekata multifunkcionalnih sportskih objekata i vila.
Cijenili bismo da nam pomognete da se poziv pošalje na što više adresa iz vaših mreža.
Za sve dodatne informacije i upute stojimo Vam na raspolaganju.
S poštovanjem ispred odsjeka za Arhitekturu – Fakultet za inžinjering i IT, BURCH Univerzitet,

Assist. Prof. Dr. Sanela Klarić
Department of Architecture,
Faculty of Engineering and Information Technologies
INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY ( I.B.U. )
Adress: Francuske revolucije bb. Ilidža 71210