Energetska efikasnost u Bosni u toku RENEXPO®BiH 2015

RENBIH15-600x105px-EN_01

RENEXPO® BiH nudi odličnu mogućnost da inostranim stručnjacima i posetiteljima, kao i Bosanskim stručnjacima i javnošću prezentuje dostignuća u energetskoj efikasnosti u Bosni i Hercegovini do sada. Stoga, Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit GmbH (GIZ) zajedno sa svojim partnerima iz vlade, institucija i privatnog sektora organizuje tri događaja u toku RENEXPO® BiH.

  1. Kuća energetske efikasnosti – kao deo sajma i izlaganje
  2. Konferencije o energetskoj efikasnosti – u toku dva dana sajma
  3. Izložba “Tipologija izgradnje” kao propratni program organizovan od strane GIZa u saradnji sa četiri fakulteta iz Sarajeva i Banja Luke

Kuća energetske efikasnosti kao deo sajma RENEXPO® BiH prezentuje energetsku efikasnost na štandu koji je organizovan i implementiran zajedno sa institucijama iz nekoliko nivoa vlasti Bosne i Hercegovine (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo prostornog planiranja, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Fond za zaštitu životne sredine i Fond za energetsku efikasnost Republike Srpske, Opštine: Bihać, Bijeljina, Gradiška, Laktaši, Livno, Prijedor, Travnik, Zenica i Zvornik) i GIZ, Energy Efficiency Consultancy project u Bosni i Hercegovini. Cilj dvodnevne konferencije je da prikaže dostignuća kao i buduće planove za implementaciju energetske efikasnosti u oblastima podataka, zakona i propisa, IT instrumenata, obuku i dugotrajan proces učenja, kao i stvarne primene u opštinama u poslednjih 5 godina.

Konferencije o energetskoj efikasnosti organizovane od strane GIZ a, 4. i 5. novembra 2015. su posvećene pružanju novih informacija o napretku sektora energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini, kao i obezbeđivanje obuke za profesionalce koji su uključeni u temama energetske efikasnosti. Učesnici konferencije, kao što su Federalno ministarstvo prostornog planiranja, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministartstvo energije, rudarstva i industrije federacije Bosne i Hercegovine, Ministartstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Fond za životnu sredinu federacije Bosne i Hercegovine, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, opštine Bihać, Bijeljina, Gradiška, Laktaši, Livno, Prijedor, Travnik, Zenica i Zvornik, Udruženje termičara i kompanije iz privatnog sektora će obezbediti sve neophodne i relevantnte informacije o energetskoj efikasnosti u Bosni i Hercegovini gostima konferencije.

Prvi dan konferencije o energetskoj efikasnosti je posvećen otkrivanju statusa kvo u kreiranju politike u sektoru energetske efikasnosti i sagledavanju napretka u radu vladinih institucija. Biće prikazana dostignuća kao i predviđeni budući planovi za implementaciju energetske efikasnosti i njenog uticaja na tržištu BiH (“Promocija energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini – integrisani pristup kroz politiku i uticaj na tržište”), kao i da predstavi konkretnu realizaciju sistema upravljanja energijom u opštinama u poslednjih 5 godina (“Energetski menadžment u opštinama”).

Drugi dan konferencije je posvećen profesionalcima koji rade na polju energetske efikasnosti, na kojem će biti otvorena diskusija o ulozi inžinjera i arhitekata na tržištu usluga energetske efikasnosti za profesionalce (“Sektor usluga – energetska efikasnost: poslovne mogućnosti i razvojne potrebe”) i edukacijom arhitekata i inžinjera, organizovanjem treninga sa kompanijama koje predstavljaju privatni sektor energetske efikasnosti sa akcentom na teme izolacija i sisteme grejanja/hlađenja.

Prednost ove godine za posetioce sajma RENEXPO® BiH tokom drugog dana, je specijalno organizovan obilazak sa vodičem kroz sajam sa tematskim fokusom na izolaciju, grejanje/hlađenje, tipologiju izgradnje, sprovođenje vladine politike itd.

Izložba “Tipologija izgradnje” je arhitektonska izložba Nacionalne tipologije izgradnje u Bosni i Hercegovini, koju organizuje stručni tim tipologije izgradnje (Arhitektonski fakultet Sarajeva, Arhitektonski fakultet Banja Luke, Mašinski fakultet Sarajeva, Mašinski fakultet Banja Luke) i GIZ Energy Efficiency Consultancy u Bosni i Hercegovini. Svečano otvaranje izložbe će biti održano 4. novembra 2015. godine, kao deo pratećeg programa RENEXPO®BiH.

Izložba služi da bi prikazala preliminarne rezultate tipologije istraživanja u izgradnji, koja ima za cilj da uspostavi referentne objekte za određene vrste izgradnje celog stambenog objekta u BiH za poboljšanje energetske efikasnosti. Ista će prikazati arhitektonski obim modela tipologije izgradnje da bi pružila informacije o posebnim vrstama građevinskih tipova i njen energetski učinak u Bosni i Hercegovini.

Još jedna prednost sajma će biti B2B sastanci, organizovani u popodnevnim časovima 4. novembra, koji će ponuditi veliku šansu arhitektima i inžinjerima, kao i drugim zainteresovanim stranama da sretnu svoje buduće poslodavce, poslovne partnere ili partnere za saradnju.