Ermina Memišević

Memišević Ermina rođena 05.04.1995. godine u Goraždu. Završila osnovnu i srednju medicinsku školu (pedijatrijska sestra-tehničar) u Sarajevu. Diplomirala ove godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Odsjeka za biologiju (BSc biologije). Trenutno na master studiju istoimenog fakulteta, smjer Ekologija. U toku studija postala član istraživačkog tima u okviru Sharklab Adria International (sjedište Hamrun, Malta).

2015.- Učesnik u istraživačkoj ekspediciji „Biodiverzitet Neumskog zaliva“.

2015.-2016. Učesnik u sklopu 3. i 4. Ciklusa biomonitoringa mikroplastike u bioti u okviru projekta DeFishGear (IPA Adriatic project).

2015.-2018.  Učesnik u manifestaciji „Evropska noć istraživača“  Sarajevo

2017. Učesnik u prvoj Bosansko-Malteškoj školi patologije i molekularne genetike hrskavičavih riba, u okviru projekta PathoGen.

2017. Učesnik na terenskim ispitivanjima uticaja različitih antropogenih pritisaka na slatkovodne ekosisteme u okviru projekta „Zajedno za čiste vode BiH“.

2018. Rad u osnovnoj i srednjoj školi (februar-juni) u okviru praktične nastave – biologija.

2018. Učesnik na seminaru „Škola poduzetništva Općine Centar“ Sarajevo. Udruženje Idea, Sarajevo.

Također, trenutno (ko)autor dva naučna rada i poster prezentacije:

1. Memišević, E., Gajić, A., Lelo, S., Ganić, A., & Kahrić, A. (2017). Morski krastavci, Holothuroidea de Blainville, 1834 (Echinodermata: Holothuroidea), Bosne i Hercegovine. Prilozi fauni Bosne i Hercegovine, 13, 13-20.

2. Kahrić, A., Gajić, A., Bahtijarević A., Filipić, F., Memišević, E., Brkić, T, & Dedić, N. (2015). First data of representatives of tunicates (Chordata: Tunicata) in the aquatorium of Bosnia and Herzegovina.

3. Memišević, E., Borić, A., Kahrić, A, & Gajić A. (2016). The effect of pollution on fish behavior: neurobehavioral toxicity and disorders. Center of prevention, detection an treathment of diseases at the Sharklab Adria. Hamrun, Malta.