Green Council kao predavač na konferenciji: KLASTERI KAO ALAT ZA KONKRETAN ODRŽIVI RAZVOJ

Green Council kao predavač na konferencijiVeć treću godinu Ambasada Francuske u Sarajevu organizira Sedmicu održivog razvoja u BiH, u saradnji sa Francuskom sedmicom održivog razvoja, koju svake godine od 1. do 7. aprila organizuje Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i energije Francuske.

U svrhu razmjene informacija i poticanja saradnje između Francuske i BiH, organizovana je konferencija: ” Klasteri kao alat za konkretan održivi razvoj”

3. aprila 2014. u 11h00

Centar André Malraux/Francuski institut u BiH, Mula Mustafe Bašeskije 8, 71000 Sarajevo

Program za Bosnu i Hercegovinu, u sklopu francuskog nacionalnog programa, nudi sastanke i razmjene za promoviranje koncepta održivog razvoja kao dio proširenja Evropske Unije.

Ove godine odabrana tema su “klasteri” kao alat koji omogućava efektnu realizaciju održivog razvoja. Klasteri igraju važnu ulogu u poticanju konkurentnosti, inovativnosti i stvaranja novih radnih mjesta, ali i za kvalitetu života i poštivanje globalnog javnog dobra.

Da bi u potpunosti iskoristila klastere, Evropska Unija jača svoju pomoć regionima. Ideja je promovirati izvrsnost na svim nivoima, te ohrabrivati saradnju među akterima u cilju stimulisanja pojave klastera svjetske klase – otvorenih, fleksibilnih i atraktivnih za najbolje talente i stručnjake na raspolaganju.

Ova integrisana dinamika omogućava da se ujednačenim pristupom uzmu u obzir pitanja okoliša, kulture, društva i ekonomije, te stvore uslovi za “razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice, a pritom ne ugrožava potrebe budućih generacija.” (Brundtland Komisija, 1987)

Kao jedan od predavača u ponuđenom programu bit će predsjednica Green Councila-a Sanela Klarić.

Preuzmite kompletan program konferencije ovdje