Green Council organizuje radionicu u Bijeljini

Green Council organizuje radionicu u BijeljiniPozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže na radionici 12.06.2015. god.

Radionica koja se održava u okviru projekta: “Poljoprivreda i ruralni razvoj u službi održivog razvoja ” održati će se u Bijeljini, 12. juna 2015., u prostorijama Restorana Malinic Hase, s početkom u 10 sati.

Radionicu organizira udruženje “Savjet za zelenu gradnju” – “Green Council” uz podršku Fondacije Heinrich Böll, čiji snovni cilj jeste potaći ekološku modernizaciju poljoprivrede, te doprinijeti ubrzavanju procesa približavanja BiH ka EU u sektoru poljoprivrede i klimatskih promjena, odnosno općenito u sektoru ruralnog razvoja.

Cilj radionice jeste sudionicima predstaviti strateški plana zagovaranja uz potporu partnerskih organzacija, temeljem kojeg je planirano izgraditi akcijske planove za kratkoročne i dugoročne ciljeve strateškog zagovaranja te izvršiti pripremu za izradu plana komunikacije.