Green Council učesnik seminara koji organizuje Udruženje učitelja Kantona Sarajevo

Green Council učesnik seminara koji organizuje Udruženje učitelja Kantona SarajevoGreen Council će na seminaru koji organizuje Udruženje učitelja Kantona Sarajevo, u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, učestvovati kao jedan od predavača.

Seminar je namijenjen učiteljima, nastavnicima i profesorima i održat će se u Dubrovniku, od 10. 1. – 12. 1. 2014. godine. Prezenatcije koje će održati članovi Green Councila,  odnose se  na zdrave stilove života gdje se  između ostalog uključuju zdrava ishrana ,  zdravi materijali u okolini,  kvalitet života i drugo.

Kompletnu prezentaciju možete preuzeti ovdje