Green Council Vas poziva na radionicu

Bugojno-panorama-grada_(1996)

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na radionicu koja se održava u okviru projekta: “Poljoprivreda i ruralni razvoj u službi održivog razvoja”, koju organizuje udruženje Savjet za zelenu gradnju / Green Council uz podršku Fondacije Heinrich Böll, čiji snovni cilj jeste potaći ekološku modernizaciju poljoprivrede, te doprinijeti ubrzavanju procesa približavanja BiH ka EU u sektoru poljoprivrede i klimatskih promjena, odnosno općenito u sektoru ruralnog razvoja.

Cilj radionice jeste učesnicima prezentovati strateški plan zagovaranja koji smo pripremili uz podršku partnerskih organizacija u novembru prošle godine a na osnovu kojeg planiramo sa vama izraditi akcione planove za kratkoročne i dugoročne ciljeve strateškog zagovaranja te izvršiti pripremu za izradu plana komunikacije.

Radionica će se održati u Bugojnu, 31.oktobra 2015. godine u 11:00 časova, u prostorijama motela Heko, ulica Čipuljići bb.