Industrijski dani u Sarajevu

Industrijski dani u SarajevuNa industrijskim danima održanim 12,13 i 15 septembra 2011. godine u Sarajevu i Mostaru, a u sklopu Green Design Festivala, predstavili su se sljedeći gosti:

12.09.2011. Bošnjački institut / ALTERNATIVNI IZOLACIONI MATERIJALI

1. Vlasnik i direktor DaemWool kompanije, Kurt Tumfart (prezentacija + izložba)

2. Prof. dr. Azra Korjenić TUW i MSc. Sanela Klarić; ispred Green Council organizacije, na teme:“Prirodni materijal vuna”, “Prirodni potencijali Bosne i Hercegovine kao budućnost u kreiranju GREEN tehnologija”.

13.09.2011. Bošnjački institut / LED RASVJETA

Prezentacija: Energis – Malik Ramic – Javna rasvjeta
Hella Bekto Industries – Vildana Selmović i Hella – Hendrik Kleinemeier (prezentacija + izložba)

15.09.2011. Herceg Stjepan Kosača/ ENERGETSKA RJEŠENJA – STUDIJE IZVODIVOSTI

Predsjednica udruženja Green Council Mr. Sanela Klarić dipl. ing. arh održala je predavanje na temu energetskog potencijala u BiH kada govorimo o prirodnim materijalima i alternativnim tipovima energije u građevinarstvu. Nakon predavanja uslijedio je
poziv da se isto predavanje ponovi u sklopu redovnog novembarskog godišnjeg obilježavanja Dana Pasivne kuće u Zagrebu.

Sve prezentacije su okupile zavidan broj predstavnika fakulteta, privatnih arhitektonskih biroa, nevladinih organizacija, poljoprivrednih institucija, ministarstava, opština i razvojnih agencija. Predavanja su slušaocima približila nove energetske zahtjeve EU i mogućnosti BiH u smjeru razvoja čistih tehnologija.

Industrijske dane podržali su GDF, Bošnjački institut, Green Council, USAID Firma SIDA project, FOR A Mostar, Grad Mostar i UNDP BiH