Inicijalni sastanak projekta Zajednički put ka statusu zelenog grada – podrška korištenju otpada kao nusproizvoda

U Sarajevu, u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, održan je inicijalni sastanak povodom početka projekta „Zajednički put ka statusu zelenog grada – podrška korištenju otpada kao nusproizvoda“ kojeg provodi Green Council BiH.

Sastanku je pored domaćina sastanka direktora Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, gospodina Hamdije Efendića i njegovih saradnika, prisustvovala i ministrica Komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, gospođa Nihada Glamoč sa svojim saradnicima te gospođa Sanela Klarić sa saradnicima u ime Green Council BiH.

Nakon uvodnih pozdrava gospodina Efendića i kratkog predstavljanja projekta, ministrica Glamoč je izrazila podršku projektnim aktivnostima te naglasila da je ministarstvo prepoznalo kao priorite promjenu svijesti građana o načinima prikupljanja i upravljanja otpadom te podršku svim akterima u izradi strateških planova. Gospodin Efendić je takođe izrazio spremnost Zavoda za planiranje, da se aktivno uključi u projekat s nadom da će dobre prakse iz Slovenije uspješno primjeniti i u Kantonu Sarajevo.

Gospođa Klarić je istaknula važnost korištenja pozitivnih iskustava iz Ljubljane koja zasigurno mogu od koristi te spremnost regionalnih i lokalnih stručnjaka da svojim angažmanom daju doprinos što efikasnijoj implementaciji projekta.

U okviru projekta je  planirano potpisivanje protokola o saradnji između nadležnih inistitucija kao što su Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Green Council BiH kojim će se ozvaničiti saradnja na projektu. Svi prisutni su izrazili spremnost za aktivno učešće na projektu te pružanje potrebne podrške tokom implemenacije projekta.