IPA projekti za podršku jačanja poljoprivrednog sektora u Bosni i Hercegovini

ipaNakon saznanja da je Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini donijela odluku o privremenoj suspenziji dva IPA projekta za podršku jačanja poljoprivrednog sektora, i najave da će nastavak pružanja pomoći biti omogućen tek onda kada nadležne institucije u Bosni i Hercegovini postignu sporazum o otvorenim pitanjima, 16.06.2013. godine u Banjaluci je održan sastanak ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Steve Mirjanića i ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH Jerka Ivankovića-Lijanovića, na kojem se razgovaralo o načinima rješavanja istih.

Na sastanku su usaglašeni stavovi i dogovoren način i dinamika izrade Nacrta strateškog plana ruralnog razvoja BiH kojim će se obezbijediti okvir sa definisanim ciljevima ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini, a u vezi usaglašavanja prijedloga modela IPARD operativne strukture dogovoreno je da se pripremi zajednički prijedlog modela.

O navedenim aktivnostima ministar Šarović je pismom obavjestio Delegaciju Evropske komisije u BiH, u kojem je istovremeno predložio da se odobri nastavak realizacije IPA projekata, odnosno da se Bosni i Hercegovini da dodatno vrijeme u kojem bi strane u Bosni i Hercegovini došle do prihvatljivog rješenja o otvorenim pitanjima.

Nakon toga, Delegacija Evropske unije u BiH je obavijestila Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH da se period suspenzije za dva projekta, odobrena sektoru poljoprivrede iz IPA državnih programa pomoći u 2008 „Podrška poljoprivrednoj politici i strukturama usklađenih sa IPARDOM (SAPIC) i 2010 „Pilot podrška mjerama za IPA ruralni razvoj u BiH (PSIPARD), dodatno produžava u trajanju od 81 dan (od 28. juna do 17. septembra 2013. godine).