Isa Zuhrić je student i aktivista iz Sarajeva u kojem je pohđao osnovnu i srednju školu. Na kraju drugog razreda srednje škole, dobija stipendiju i odlazi u Durham u Velikoj Britaniji te tamo završava srednju školu. Po povratku u Sarajevo upisuje studij hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Prvi kontakt sa aktivizmom imao je 2018. Godine kroz Evropski parlament mladih, te brojne okrugle stolove, konferencije i radionice za mlade. Za vrijeme svog boravka u Durhamu, posvećuje se mentalnom zdravlju mladih, koje se tokom pandemije značajno pogpršalo. Predsjedavao je vijećem za mentalno zdravlje mladih kroz koje je implementirao brojne aktivnosti za brigu o mentalnom zdravlju učenika. Za svoj trud je primio nagradu za brigu o dobrobiti. Po povratku u Sarajevo razvija interes za osnaživanje mladih te učestvuje u organizaciji brojnih konferencija i radionica za mlade koje su okupljale stotine učesnika. Kasnije se angažuje kao projektni asistent za fondaciju “Humanost u Akciji” u BiH, a potom odlazi i kao Fellow fondacije u Kopenhagen. Nakon mjesec dana intenzivnih radionica o klimatskoj krizi, demokratiji i ljudskim pravima, implementira svoj projekat “Prakse za održiv život” koji predstavlja izvještaj o otisku svakodnevnog života na okoliš i 14 smjernica za kako umanjiti isti. Nakon implementacije svog projekta se angažuje kao UN Volonter za UNDP u Bosni i Hercegovini, te sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike radi na implementaciji projekta “Digitalizacija javnog sektora u BiH”. Po završetku svog angažmana za UN, pridružio se Green Council-u.

Imenovan je u Upravni odbor BH Asocijacije za UN, sa kolegama osnovao Naučno društvo “Vladimir Prelog” u kojem služi kao sekretar za hemiju a kasnije je sa prijateljima pokrenuo i Global Shapers Hub u Sarajevu.

U decembru 2023. Godine dodijeljena mu je nagrada “Heroj generacije” u polju obrazovanja i nauke.