Izvještaj o napretku BiH 2014.

Izvještaj o napretku BiH 2014.Preuzmite ovdje Izvještaj o napretku koji je danas objavila EU delegacija u Bosni i Hercegovini.

Rezoluciju o napretku BiH u procesu evropskih integracija koju je EU Parlament usvojio 6. Februara 2014 godine,  preporučuje i zahtjeva od domaćih donosioca odluka hitno uspostavljanje Ministarstva za poljoprivredu, prehranu i ruralni  razvoj BiH. Delegacija EU u BiH na žalost nije usvojila preporuke pomenute Rezolucije što jasno govori da ne postoji jasan stav EU prema zahtjevima i standardima koji treba da se prenose jasnim jezikom iz svih institucija EU. Ovakav stav EU delegacije u BiH potpomaže konfuziji i odugovlačenju, te daje prostora političarima u BiH da nastave svoje neodgovorno ponašanje. Na žalost najveći gubitnici su građani čija inicijativa i proaktivan rad na zagovaranju promjena u BiH nije prepoznat niti podržan.

Nadamo se da će EU Parlament zatražiti da se ovo pitanje vrati u fokus.

Green Council