Javni poziv malim i srednjim preduzećima (sarajevske makroregije) za učešće na 1. i 2. scenario radionici

Javni pozivCilj projekta WIDER je doprinos identifikaciji i jačanju kapaciteta u oblasti inovacija, upravljanju znanjem i umrežavanju malih i srednjih poduzeća u energetskom sektoru. U okviru projekta planirana je podrška odabranim projektnim prijedlozima malih i srednjih preduzeća sa vaučerima u vrijednosti od 5.000-10.000 eura, a s ciljem povećanja vrijednosti i konkurentnosti njihovih proizvoda ili stvaranju novih proizvoda za širi tržišni segment u oblasti energetske efikasnosti i sektoru eko-smart housing-a sa pristupom usmjernom ka krajnjem korisniku – starijoj populaciji. Za više informacija o Inovacija vaučer šemi posjetite stranicu www.serda.ba ili www.wider-project.eu

U okviru projekta će biti održane “scenario radionice” na temu EKO-pametna kuća.  Scenario radionice imaju za cilj da daju pregled o širini i višeslojnosti sektora eko pametnog stanovanja sa posebnim naglaskom na potrebe starije populacije. Pored toga, scenario radionice trebaju da doprinesu kvaliteti projekata sa kojima će mala i srednja preduzeća aplicirati na vaučere.

Pozivamo predstavnike malih i srednjih preduzeća – koji djeluju ili potencijalno djeluju u oblastima automatizacije domaćinstava/doma/zgrada, izradi namještaja, zdravlja i njege, rasvjete, HVAC: grijanje, ventilacija i klimatizacija, automatskog zamračivanja, projektovanja kuća/zgrada, mobilnosti (liftovi, rampe, rukohvati), sigurnost kuće, roboti u pametnoj kući itd. – na

1. i 2. scenario radionicu, koje će biti održane u četvrtak, 22.5.2014. godine u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije/Hamdije Čemerlića 2/11, 71000 Sarajevo

Program radionica možete preuzeti ovdje:

Radionice će se održavati na u sljedećim terminima:

  1. 1. Radionica ARHITEKTURA I DIZAJN JAVNIH PROSTORA I ZGRADA ZASNOVANIH NA PRINCIPIMA ODRŽIVOSTI ZA POPULACIJU TREĆEG ŽIVOTNOG DOBA od 9.30-13.30h
  2. 2. Radionica “PROGRAMERSKI URBANISTIČKI ASPEKT“ od 13.30-16.00h

Za sve dodatne informacije kontaktirajte: www.serda.ba / lejla@serda.ba / Tel. 033/ 703-547