Konferencija na temu: Uspostava Ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH i drugih neophodnih struktura – „Predstvljanje rezultata Cost-Benefit analize”

Konferencija na temu“Green Council” je danas u okviru projekta “Uspostava Ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH i drugih neophodnih struktura – analiza troškova i dobiti” organizirao konferenciju s ciljem prezentacije rezultata istraživanja koji ukazuju na ekonomske, socijalne i druge posljedice neuspostavljanja neophodnih struktura u Bosni i Hercegovini iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Konferencije je okupila predstavnike institucija vlasti, međunarodnih i nevladinih organizacija, predstavnika privrednog sektora i donatora.

Konferenciju je otvorila zastupnica u Europskom Parlamentu Tanja Fajon putem video-linka iz Brisela s jasnom porukom da se od vlasti u BiH očekuju uspostava ministarstva poljoprivrede, prehrane I ruralnog razvoja BiH u što kraćem periodu, jer bi jedino to rješenje sa sobom donijelo jasno usklađenu politiku poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH s definisanim prioritetima i dugoročnom vizijom što će otkočiti razvoj jedne od grana privrede s najvećim potencijalom u BiH.

Ovaj događaj je imao podršku od USAID-a i Delegacije EU u BiH koje su takođe na početku konferencije dali svoje konstruktivne sugestije za suštinsko rješavanje ovog važnog društveno ekonomskog sektora te za odgovore na zahtjeve EU integracija koji su jasni i jednaki za sve zemlje.

Navedeno je da će BiH propustiti priliku da koristi IPA 2 fondove za poljoprivredu i ruralni razvoj ako uskoro ne napravi vidljive promjene. Partnerske organizacije poput PILPG i Savjet za ruralni razvoj BiH su imale priliku predstaviti svoje aktivnosti usmjerene ka argumentovanom zagovaranju ustavnih reformi u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Nakon predstavljanja rezultata Cost Benefit analize otvorena je produktivna diskusija s jasnom porukom da rezultati ove analize predstvaljaju jedan od dodatnih alata u vaznom procesu zagovaranja uspostave ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH.

Glavna poruka ove konferencije je da pored preporuka iz Brisela za formiranje državnog ministarstva postoje i zdrave snage u civilnom, biznis i javnom sektoru koji argumentovano traže da se ovo ministarstvo uspostavi.

Kompletnu Green Council analizu možete preuzeti ovdje.