Konferencija prezentovanja finalnih nalaza analize Strategije ruralnog razvoja BiH 2018-2021

U okviru projekta ,,Politike okoliša koje nose ekonomski razvoj BiH” udruženje Green Council organizuje konferenciju u saradnji sa stručnjacima i partnerima na projektu u cilju prezentovanja finalnih nalaza analize Strategije ruralnog razvoja BiH 2018-2021. Finalni nalazi analize zajedno sa smjernicama i preporukama kako za implementaciju pomenute strategije tako i za pripremu novog strateškog dokumenta u narednom programskom razdoblju ukazuju na ekonomske, socijalne, ekološke i druge posljedice neadekvatno pripremljene strategije. Projekat se realizira uz finansijsku podršku Hainrich Bolle Fondacije u BiH.

Projekat je okupio domaće stručnjake koji su dali svoje osvrte na pojedine oblasti iz Strategije ruralnog razvoja BiH 2018-2021 te dali svoje preporuke za optimalno održivo strateško planiranje ove važne oblasti za društveno-ekonomski razvoj BiH. Kroz konsultativni sastanak, sa svim zainteresovanim stranama koje dolaze iz ove oblasti, a koji je održan 26. juna 2018. godine razvijena je konstruktivna diskusija čiji su zaključci i preporuke uneseni u finalni dokument koji će biti predstavljen u toku ove konferencije. Finalni dokument ima namjeru da predstavi viziju sektora ruralnog razvoja u BiH po mjeri građana i održivog razvoja.

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da se pridružite na ovoj konferenciji te da svojim aktivnim učešćem doprinesete razvijanju pozitivne diskusije na ovu važnu temu. Konferencija će se održati 08.11.2018. godine u Federalni zavod za poljoprivredu, ulica Butmirska cesta 40, Ilidža u Sarajevu, sa početkom u 10:30 h.

Molimo vas da vaše učešće potvrdite najkasnije do 06. novembra 2018. god. putem maila na adresu info@green-council.org ili pozivom na naš telefon +387 60 323 4127.

Dnevni red možete preuzeti ovdje.