Konstantno nenapredovanje u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja

Konstantno nenapredovanje u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvojaU srijedu, 27.11. 2013. god. u 10:00 se održan je sastanak Saveza udruženja za ruralni razvoj u BiH sa predstavnicima EUSR u BiH kao prirodna reakcija na konstantno nenapredovanje u evropskim integracijama posebno u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Zbog neuspjeha vlasti da se dogovore oko uspostave neophodnih struktura za povlačenje EU fondova u sektorpoljoprivrede i ruralnog razvoja, poljoprivrednici i stanovnici ruralnih zajednica u BiH su izgubili milionska nepovratna sredstva koja su trebala biti investirana direktno u poljoprivredu i ruralni razvoj. Dodatno BiH prijeti i nemogućnost korištenja IPARD nepovratnih sredstava/fondova u narednih 7 godina u vrijednosti preko 350 miliona eura koja su opet namjenje direktno poljoprivrednicima u BIH.

Cilj sastanka je bio da Savez udruženja za ruralni razvoj u BiH predstavi svoje ciljeve i aktivnosti, te članove saveza i podršku koju imaju na cijeloj teritoriji BiH. Takođe cilj sastanka je bio da se predstavnicima EUSR ukaže na to da civilni sektor u BiH želi da se uključe u pregovore i pomogne EUSR u informisanju građana o standardima EU, procesima integracija i zahtjevima koji stoje pred našom državmo na tom putu.

Savez udruženja za ruralni razvoj u BiH potvrdio je u razgovoru sa predstavnicima EUSR da je prioritetni zadatak vlasti u BiH da formira IPARD strukturu sa jednom platnom agencijom i jednim upravljačkim tijelom za cijelu državu BiH. Takođe Savez udruženja za ruralni razvoj podržava i zahtjev EU kroz partnerske ugovore sa BiH, a koji se odnosi na formiranje Ministarstva za poljoprivredu, ishranu i ruralni razvoj BiH koje nam je u procesu integracija neophodno da bi se legislative BiH harmonizovale na cijeloj teritoriji države i prilagodile EU pravnoj stečevini u ovom veoma kompleksnom sektoru.

Savez udruženja za ruralni razvoj u BiH svjestan je koliko veliki značaj poljoprivreda i ruralni razvoj imaju u EU kroz kreiranje zajedničkih poljoprivrednih politika koje su iznad nacionalnih za svih 28 država. Tom logikom oni žele da se i donosioci odluka u BiH okrenu prema donošenju efikasnih, transparentnih i logičnih rješenja u BiH, rješenja koja će donijeti dobrobit i prosperitet kao i ekonomski razvoj BiH. Građani BiH zajedno ujedinjeni na cijeloj teritoriji BiH žele da se u BiH prepoznaju prioriteti, resursi i prilike razvoja i iskoriste na najlogičniji način jer to svi građani BiH zaslužuju.

Predstavnici EUSR su izjavili kako je Savez svakako dobro došao kao partner i s njihove strane postoji želja za dijalogom, kao i to da oni daju svoju podršku u nastojanjima da Savez ostvari svoje ciljeve. Naglasili su da su u mogućnosti osigurati medijski prostor za održavanje TV debata kako bi se javnost u BiH što bolje upoznala sa ciljevima Saveza udruženja za ruralni razvoj BiH,kao i potrebom za formiranje ministarstva poljoprivrede na državnom nivou.

Naglašeno je kako se BiH treba prilagoditi uvjetima EU, kako bi se stvorili uvjeti za korištenje EU fondova, saopćeno je.