Konstruktivan sastanak i u Brčko distriktu BiH

Konstruktivan sastanak i u Brčko distriktu BiHTreći konsultativni sastanak,koji je održan danas u Brčko distriktu BiH, karakteriše kvalitetna diskusija i konkretni prijedlozi i preporuke. I ovdje je, kao i na mostarskom sastanku, dominantna preporuka organizacija civilnog društva da se provedeno istraživanje o temi Ministarstvo poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH i IPARD strukture kao put ka sveukopnom napretku u sektoru poljoprivrede prezentira i političarima u BiH, budući da se radi o političkom pitanju, za čije je rješavanje potrebna politička volja. Druga važna preporuka nevladinog sektora, sa sastanka u Brčkom, jeste pokretanje kampanje koja bi se ogledala u umrežavanju svih nivoa poljoprivrednih udruženja u BiH, s ciljem određivanja načina uticaja na donosioce odluka da počnu ispunjavati zahtjeve EU, u sektoru pojoprivrede i ruralnog razvoja. Uz ovo, stvaranje mreže udruženja poljoprivrednika u BiH vratilo bi im uzajamno povjerenje, smatraju sudionici konsultativnog sastanka u Brčkom, predstavnici Odjela za poljoprivredu Vlade Brčko distrita BiH, udruženja poljoprivrednih proizvođača iz Tuzlanskog kantona te nevladinih organizacija Brčko distrikta BiH.

Serija konsultativnih sastanaka o temi potrebe uspostave državnog ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja nastavlja se sutrašnjim sastankom u Banjaluci, odnosno u Laktašima.