Lamija Subašić

Nakon završene Prve gimnazije u Zenici, upisala je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, gdje je 2007. godine diplomirala na Odsjeku za književnost naroda Bosne i Hercegovine i bosanski/hrvatski/srpski jezik. Na Filozofskom fakultetu UNSA upisala je i pohađala i drugi studij na Odsjeku za engleski jezik i književnost. Nakon toga je dvogodišnji poslijediplomski studij završila na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (oblast: Diplomacija i međunarodni odnosi).

Dok je bila studentica, u sklopu programa Nacionalnog demokratskog instituta, volonterski je stažirala jednu godinu u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (u oba doma Parlamenta).

Nakon diplomiranja, najprije je radila kao profesorica u jednoj srednjoj školi, potom kao koordinatorica u Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici (UNZE), a poslije toga sarađuje sa Centrom za poduzetništvo i inovacije (EIC) UNZE-a. U proteklih su nekoliko godina njezini radni angažmani uključivali različite zadatke, obuhvatajući i akademske i administrativne: upravljanje projektima, prevođenje tekstova s engleskog na b/h/s i obratno; organiziranje raznih događanja (konferencije, dane otvorenih vrata, itd.). Također, rad za spomenuti Centar poučio je praktičnom iskustavu u vezi s povezivanjem akademske zajednice i poslovnog okruženja na lokalnoj i regionalnoj razini, te načinima unapređenja studentskog poduzetništva. Učestvovala je i u nekoliko Tempus projekata, što izuzetno cijeni kao dodatno stjecanje znanja i iskustva.

U pogledu neformalnog obrazovanja, 2017. godine završila je, između ostalog, napredni program “Razvoj vodstva i stručnih vještina za razvoj sektora malog i srednjeg poduzetništva u BiH”. Program je organizirao Univerzitet za primijenjene nauke u Bernu. Trenutno pohađa posljednji semestar dvogodišnjeg CCNA programa Cisco akademije.

Sarađivala je kao ko-autorica na nekoliko naučnih radova.