Malik Ćatović je rođen 05.09.1998. godine u Sarajevu. Završio je osnovnu i srednju građevinsko-geodetsku školu (arhitektonski tehničar)  u Sarajevu. Trenutno je student Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Tokom srednješkolskog obrazovanja bio je aktivan u vannastavnim aktivnostima sa ciljem poboljšanja ličnih sposobnosti i utjecaja mladih na društvo.  U 2017. i 2018. godini bio je član Junior PR tima Hoću.ba platforme i Inkubatora društvenih sposobnosti “Munja”, gdje je stekao brojne organizacione i poduzetničke vještine. Aktivan je u volonterskim aktivnostima koje se tiču društvenog dobra. Trenutno je član Aisec-a u Bosni i Hercegovinu u timu za odlazeće volonterske prakse. 

Učešća i certifikati:

  • Učešće na finalnom državnom takmičenju srednjoškolaca u poduzetništvu “MUNJA BUSINESS CHALLENGE 2017”; Sarajevo, april 2017.
  • Učešće na takmičenju u poduzetničkim vještinama “POSLOVNI IZAZOV ZAPADNOG BALKANA”; Beograd, april 2017.
  • Učešće na programu razmjene mladih Beograd – Sarajevo sa ciljem upoznavanja mladih sa historijom, projekat pod organizacijom Fonda za humanitarno pravo i Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine; Beograd-Sarajevo, septembar 2018.
  • Učešće na trening kursu “Youth participation – from Right to Act” – edukativni trening kurs pod organizajom European youth fondation; Slavonski Brod, januar 2019.
  • Učešće na “Pozivu za izradu idejnog rješenja dizajna solarnog stabla u sklopu projekta “Modern Renewables – Brighter Future”” – pod organizacijom Općine Centar; Sarajevo, mart 2019.
  • Učešće na 3. izdanju Europskog takmičenja za studente arhitekture “DOCEXDOCE” – pod organizacijom DOCEXDOCE – European architecture student competition – Asocijacija studenata arhitekture; Sarajevo mart 2019
  • Učešće na ljetnoj školi za studente “Sharing Laboratory” – pod organizacijom Green Councila i partnera; Sarajevo, august 2019.