Mapiranje svih turističkih potencijala u ruralnim područjima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

Mapiranje svih turističkih potencijalaUdruženje Green Council, u saradnji sa turističkom razvojnom agencijom Green Visions ponovo je pokrenulo incijativu za projekat : “Mapiranje svih turističkih potencijala u ruralnim područjima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine”, uz podršku USAID FIRMA projekta a prema potrebama Federalniog Ministarstva za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo.
Naime, zbog nedostatka kvalitetnih podataka kada se radi o Ruralnom i Agro turizmu Bosne i Hercegovine, teško je razviti mjere ruralnog razvoja na osnovu kojeg bi se radili operativni planovi razvoja na entitetskom nivou odnosno strateški plan ruralnog razvoja na nivou cijele BiH.

Ovaj projekat bi pridonio u smislu prikupljanja relevantnih podataka, sistematiziranja informacija, dokumentiranja te prepoznavanja prioriteta i preporuka, a sve u cilju razvoja Ruralnog i Agro turizma na području Bosne i Hercegovine.

Prvi sastanak održan je 19. aprila. 2012. God. u prostorijanam Federalnog ministarstva uz prisustvo predstavnika nevladinih organizacija i USAID FIRMA.

Prvi radni sastanak u toku kojeg je postavljena struktura projekta sa svim aktivnostima i vremenskim okvirom održan je u prostorijama Green Visions-a 23. aprila. 2012. god.