Međunarodni seminar pasivna kuća i prirodni materijali

house2Tema prvog dvodnevnog međunarodnog seminara je uporaba prirodnih materijala u arhitekturi visoke energetske učinkovitosti u novogradnji i obnovi energetskog satandarda pasivne kuće, odnosno obnove do faktora 10. Naglasak ovog seminara je na drvenoj konstrukciji, slami i glinenoj žbuci. Uz predavanja i stručne obilaske u Hrvatskoj i Sloveniji, govoriti će se o uporabi prirodnih materijala u kontekstu energetske učinkovitosti, gospodarstva i održivosti. Namjera je seminara formiranje stručne, znanstvene i edukacijske platforme za razvoj edukacijskih i strukovnih kurikuluma (Build-up skills, EU i dr.), zakonske regulative, unaprjeđenja tehnologije proizvodnje i izvedbe, stručnog i znanstvenog monitoringa, referiranje i zajedničko sudjelovanje na nacionalnim i projektima EU na temelju najbolje prakse u državama sudionicama. Seminar je potaknut dosadašnjom interdisciplinarnom međunarodnom suradnjom tijekom Dana pasivne kuće u Hrvatskoj.

Sudionici panelisti

Prof.dr.sc. Maja Roso Popovac, dipl.ing.arh., Univerzitet Đemal Bijedić, Mostar Prof.dr.sc. Sanela Klarić, dipl.ing.arh, BURCH Universiti, Sarajevo Red.prof. Ljubomir Miščević, dipl.ing.arh. Dr. Sc. Borka Bobovec, dipl. ing. arh., Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, pomoćnica ministrice Robert Vukić, Primjena slame u arhitekturi (Dani pasivne kuće) Žarko Findrik, Eco sustav, d.o.o., Energetska učinkovitost u zgradarstvu i nove pasivne tehnologije u Hrvatskoj (8. dani pasivne kuće) Tanja Herr

Skype

Prof.dr.sc. Martina Zbašnik Senegačnik, dipl.ing.arh., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Voditeljica Konzorcija pasivna hiša Slovenija Prof.dr.sc. Manja Kitek Kuzman, dipl.ing.arh., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Stručni obilasci

Prva pasivna obiteljska kuća M4 u RH, mr. sc. Branko Mihaljev, dipl.ing.mikrob., vlasnik, redizajn Lj. Miščević Prva drvena pasivna obiteljska kuća ČV1 u RH, Kupinečki Kaljevec, Čuturilo – Vujaklija, autor Lj. Miščević