Ministarstvo poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u BiH kao put ka ekonomskom napretku

put ka ekonomskom napretkuUdruženje Green Council je 26.juna 2013 u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH održalo konferenciju na kojoj je prezentiran izvještaj «Ministarstvo poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u BiH kao put ka ekonomskom napretku u procesu europskih integracija».  U izvještaju su identifikovani osnovni izazovi za učinkovito funkcionisanje sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na institucionalni okvir, te predstavljeni nalazi istraživanja o potrebi uspostavljanja Ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH.

Konferenciji je prisustvovao veliki broj predstavnika institucija iz sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja, medjunarodnih institucija i organizacija civilnog društva koje rade u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja. U toku konferencije ostvarena je plodna diskusija sa zaključcima da civilni sektro u BiH treba da se ujedini kako bi se postigla zagovaračka snaga, takođe kako Organizacije Civilnog Društva trebaju zajednički raditi na SEKO mehanizmima (SEKO mehanizmi predtavljaju OCD tematski okupljene i koje treba da budu u stalnom kontaktu sa institucijama vlasti i da budu uključene prilikom planiranja i programiranja IPA sredstava). Svi učesnici su se složili da treba hitno podržati jačanje državnih struktura.

U toku diskusije večina učesnika je zaključila da je jedino pravo suštinsko rješenje u sektoru poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja formiranje državnog ministarstva. Učesnici su svjesni da ne postoji politička volja da se podrži formiranje ovog ministarstva ali žele da pošalju poruku da sadašnje rješenje struktura u sektoru nije funkcionalno, BiH je izgubila 12 godina u procesu pridruživanja radi nefunkcionalnosti ovakvih struktura te je to največi argument da u sektoru treba ministarstvo sa svojim nadležnostima da uredi ovaj veoma komplikovan ali strateški veoma važa sektor za ukupni razvoj BiH.

Jedinstvenim stavovima samo ujedinjeni građani BiH se mogu i moraju izboriti za svoja prava i nedozvoliti da se zaustavljaju fondovi direktne pomoći koja ide upravo njima a koja je rezervisana u EU.