Rođen u Sarajevu 1960.godine. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1984.godine na Odsjeku društvene ekonomije. Do 1990.godine radio kao finansijski rukovodilac u najvećoj BiH kompaniji „Energoinvest“, a potom osnovao i vodio privatnu agenciju za finansijski konsalting u Sarajevu.

Nakon rata (1992.-1995-) zaposlen u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine na mjestu načelnika Odjela za planiranje i budžet. Penzionisan u činu brigadira 2007.godine. Koordinirao pripremu i izradu svih budžeta odbrane sve do penzionisanja. Direktno radio na pripremi Politike upravljanja odbrambenim resursima i na Konceptu i procedurama sistema planiranja, programiranja i budžetiranja koji se implementira u institucijama sistema odbrane u BiH.

U periodu 2000.-2002. bio član nadzornog odbora Projekta reforme javnog računovodstva i uvođenja trezorskog poslovanja u institucijama BiH. Bio član nekoliko upravnih i nadzornih odbora javnih kompanija u BiH. Od 2008. radi kao izvršni direktor u jednom javnom preduzeću u Sarajevu.

Aktivno uključivan u nekoliko projekata pokrenutih od strane nevladine organizacije Green Council.