Održan konsultativn sastanak u Trebinju

Održan konsultativn sastanak u TrebinjuU organizaciji Udruženja Green Council a uz podršku agencije REDAH te Saveza za ruralni razvoj BiH danas je u Trebinju održan konsultativni sastanak na kojem je prezentirano istraživanje: “Cost – benefit analiza uspostave Ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja na drzavnom nivou“. Cilj sastanka je bio da se otvori konstruktivna diskusija o preliminarnim rezultatima istrazivanja i da se zajednicki dogovore dalji koraci.

Nakon predstavljanja instutucionalnog i pravnog okvira, zahtjeva  i standarda EU u ovom sektoru predstavljena je ekonomska i finansijska analiza kao sastavni dio cost-benefit analize, koja je nedvosmisleno ukazala na zaključak da je projekat uspostave Minisrartsva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH ekonomski isplativ projekat.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih,  entitetskih i drzavnih institucija vlasti u BiH u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja, predstavnici nevladinog sektora, privrede te predstavnici poljoprivrednika. Zajednički zaključak pomenutih predstavnika jeste da je evropski put jedini pravi put za BiH, te da treba graditi povjerenje među ljudima kako bi se zajednički radilo na uspostavi transparentnih sistema za dodjelu i kontrolu trošenja sredstava u sektoru ruralnog razvoja i poljoprivrede.

Konsultativni sastanak u Trebinju nastavak je realizacije planiranih akitvnosti u okviru projekta „Uspostavljanje državnog ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini – analiza koštanja i koristi“ koji finansijski podržava Public International Law & Policy Group (PILG). Svrha ovog projekta jeste ubrzavanje procesa približavanja BiH ka EU, u sektoru poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja.

Organizovanje konsultativnih sastanaka ima za cilj da podstakne dijalog i zajednički rad javnog i civilnog sektora na analizi dosadašnjih rezultata istraživanja te da se kroz sinergijsko djelovanje dođe do konstruktivnih rješenja i prijedloga za analizirane strukture u Bosni i Hercegovini. Finalni rezultati Cost – benefit analize bit će objavljeni na konferenciji u Sarajevu, zakazanoj za 26.juni tekuće godine.