Održan konsultativni sastanak u Livnu

Održan konsultativni sastanak u LivnuU organizaciji Udruženja Green Council a uz podrsku agencije REDAH, Vesta Tuzla i CGS Livno te Saveza za ruralni razvoj BiH danas je održan konsultativni sastanak na kojem je prezentirano istraživanje: “Cost – benefit analiza uspostave Ministarstva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja na drzavnom nivou“. Cilj sastanka je bio da se otvori konstruktivna diskusija o preliminarnim rezultatitma istrazivanja i da se zajednicki dogovore dalji koraci.

Nakon predstavljanja instutucionalnog i pravnog okvira, zahtjeva i standarda EU u ovom sektoru predstavljena je ekonomska i finansijska analiza kao sastavni dio cost-benefit analize, koja je nedvosmisleno ukazala na zaključak da je projekat uspostave Minisrartsva poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH ekonomski isplativ projekat.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici lokalnih, entitetskih i drzavnih institucija vlasti u BiH u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja, predstavnici nevladinog sektora, privrede te predstavnici poljoprivrednika. Svi učesnici su se složili da nalazi predstavljaju logiku efikasnog i sveobuhvatnog rješavanja ovog važnog sektora koji treba obezbijediti balansirani ekonomsko-društveni razvoj BiH, te da je neophodno umrežavanje, informisanje i bolje komuniciranje sa akcentom na zajednicko zagovaranje sa jedinstvenim zahtjevima i stavovima među organizacijama civilnog drustva i građana BiH koji svojom snagom mogu zahtjevati promjene.

Konsultativni sastanak u Livnu je samo početak realizacije planiranih akitvnosti u okviru projekta „Uspostavljanje državnog ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini – analiza koštanja i koristi“ koji finansijski podržava Public International Law & Policy Group (PILG). Svrha ovog projekta jeste ubrzavanje procesa približavanja BiH ka EU, u sektoru poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja.

Organizovanje konsultativnih sastanaka ima za cilj da podstakne dijalog i zajednički rad javnog i civilnog sektora na analizi dosadašnjih rezultata istraživanja te da se kroz sinergijsko djelovanje dođe do konstruktivnih rješenja i prijedloga za analizirane strukture u Bosni i Hercegovini. Slijedeći konsultativni sastanak, zakazan je za 9.jun u Trebinju.

Green Council