Održan okrugli sto: “Tržišni trendovi EU u gradnji korištenjem tehničkog drveta“

Imajući u vidu sve veći značaj drveta u građevinarstvu Evrope i svijeta, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je uz podršku SIPPO , švicarske agencije za promociju izvoza, organizirala okrugli sto na temu: “Tržišni trendovi EU u gradnji korištenjem tehničkog drveta“.

Predavači na okruglom stolu su bili: prof.dr. Sanela Klarić iz Green Counil, Azra Korjenić prof.dr.TUWien Austrija i Klaus Goecke SIPPO konsultant iz Njemačke.

Nakon veoma korisnih i zanimljivih prezentacija bila je panel diskusuja u kojoj su osim predavača učestvovali predstavnici proizvođača iz Bosne i Hercegovine: Eldin Čolak „Promo“ Donji Vakuf- drvene montažne kuće , Dajan Bencun „Kontinental“ Kiseljak- građevinska stolarija od drveta, Sabina Heljić „ Krivaja Tvornica montažnih kuća“ Zavidovići, Sanin Hasanić “Secom“ Visoko-masivne ploče od drveta i Sabahudin Hodžić „Wool-line“ Hadžići- izolacija na bazi ovčje vune.

Na okruglom sto su donijeti zaključci:

  • Podržava se pokrenuta inicijativa i dobro je što se počelo otvoreno razgovarati o potrebi veće zastupljenosti ekološke gradnje u Bosni i Hercegovini;
  • Zemlje EU su okrenute ekološkoj gradnji, pa je i svijest građevinske operative, arhitekata i stanovništva u pravcu sve većeg korištenja prirodnih materijala u gradnji;
  • Zdravlje je u razvijenim zemljama na prvom mijestu, što treba da bude i u Bosni i Hercegovini;
  • BH građevinari treba da više koriste proizvode od drveta ( pregradne zidove, građevinsku stolariju, izolaciju na bazi ovčije vune i drugih prirodnih materijala), posebno kod opremanja škola, obdaništa, bolnica, a i drugih objekata;
  • Korištenjem drveta i prirodnih materijala u gradnji povećava se i stepen energetske efikasnosti, što je trend koji podržavaju mnogi međunarodni projekti;
  • Edukacija je veoma bitna kako bi se promijenile predrasude o gradnji na bazi drveta, dobile informacije o potrebi poštivanja ekoloških normi i standarda da bi se živjelo zdravije;
  • Zajedničkom aktivnošću univerziteta, komora, organa vlasti na svim nivoima, građevinskih kompanija, arhitekata i nevladinih organizacija koje se bave ekologijom, treba nastaviti ovu inicijativu u cilju zdravijeg i ugodnijeg življenja.

Program možete pogledati ovdje.

Prezentacija Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Azra Korjenic

Prezentacija prof.dr. Sanela Klarić

Zapisnik i zaključci