Održan prvi konsultativni sastanak u okviru projekta „Zašto nam je potrebno državno ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH“

Zašto nam je potrebno državno ministarstvoCivilno društvo u Mostaru poručilo: Analize, prijedloge i zaključke u potpunosti uskladiti sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU i uputiti donosiocima odluka u BiH

Na Buni kod Mostara danas je održan prvi konsultativni sastanak, u okviru projekta „Zašto nam je potrebno državno ministratsvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH?“ Na sastanku su prezentirani preliminarni rezultati istraživanja o svim ekonomskim, socijalnim i drugim posljedicama neuspostavljanja potrebnih institucionalnih struktura u Bosni i Hercegovini iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Brojni predstavnici nevladinog i vladinog sektora iz mostarske regije i HNŽ podržali su zaključke istraživanja i složili se u prijedlogu da se, uz manju doradu fokusiranu na uskladjivanje sa CAP-om, uputi ka Vijeću ministara BiH.

Uspostava državnih resornih struktura doprinjet će bržem procesu evropskih integracija BiH u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, koja je jedna od osnovnih prioriteta EU.

Drugi konsultativni sastanak održat će se sutra u Foči.