Održana posljednja radionica

Dana (21. novembra 2015. godine), je u okviru projekta “Poljoprivreda i ruralni razvoj u službi održivog razvoja” održana radionica u Bosanskom Petrovcu, koju je organiziralo Udruženje “Savjet za zelenu gradnju” (Green Council) uz podršku Fondacije Heinrich Boell.

Cilj radionice bio je sudionicima predstaviti strateški plan zagovaranja uz potporu partnerskih organizacija, temeljem kojeg je planirano izgraditi akcijske planove za kratkoročne i dugoročne ciljeve strateškog zagovaranja te izvršiti pripremu za izradu plana komunikacije.

Radionici su pristustvovali poljoprivrednici iz oba entiteta u Bosni i Hercegvini te je data  puna potporu ka daljem djelovanju i ostvarivanju ciljeva, kao i nastavku lobiranja ka reformama u datom sektoru.

Problemi sa kojima se suočavaju poljoprivrednici a na koje je jasno ukazano tokom ove radionice,  predstavlja između ostalog njihova marginalizacija, koruptivnost kao i politička manipulacija koja utiče na izostanak podsticaja bez obrzira da li se radi o entitetima ili  državnom nivou. Ukazano je na potrebu saradnje među građanima Bosne i Hercegovine koji prema njihovom stajalištu nemaju barijera u ostvarivanju saradnje.

Sudionici radionice podržali nastojanja da se ukaže na potrebu stvaranja državnog ministarstva poljoprivrede, formiranje IPARD strukture te na nužnost uvezivanja poljoprivrednih proizvođača na razini Bosne i Hercegovine u jedinstveno nevladino tjelo koje bi promjenilo i dalo stvarnu sliku o želji poljoprivrednika za saradnjom. Učesnicima su prezentovani dosadašnji rezultati i zaključci sa proslih radionica, te su podržali smjernice koje su zadate na radionici u Bugojnu.

Naglešena je neophodnost edukacije kadrova kao i povezivanja sa već postojećim kako u BiH tako i izvan granica koja će biti garant dugoročnog ekonomskog a ujedno i poljoprivrednog razvoja Bosne i Hercegovine.

Raduje nas da je i na ovoj radionici Green Council upoznao nove snage u ovom sektoru. Jedan od njih jeste i gosp. Petar Radulović koje je svoje iskustvo iz Sjedinjenih Američkih Država svojim povratkom odlučio prenijeti i  doprinijeti razvoju poljoprivrednog sektora kao i poljoprivrednik Dedo Družić koji se uspješno bavi proizvodnjom mliječnih i mesnih proizvoda a koji već duže vrijeme sarađuje sa nama i daje značajan doprinos. Ono što je naglašeno jeste neophodnost kontinuiteta razvoja zajednice koja bi obuhvatila sveobuhvatnu analizu stanja koja bi prešla u fazu selektovanja kroz analizu resursa, nakon čega bi se odredila strategija kao i način 3D praćenja svih poljoprivrednika na nivou Bosne i Hercegovine. Ukazano je na povezivanje poljoprivrednika na osnovu regionanog položaja čime bi lokalne zajednice na osnovu vlastitih potreba prouzrokovale zajednički razvoj..

U okviru projekta u toku 2015. godine, održane su četiri radionice koje su obuhvatile cijeli teritorij Bosne i Hercegovine (Ljubuški, Bijeljina, Bugojno i Bosanski Petrovac), sa ciljem poticanja ekološke modernizacije poljoprivrede, te doprinosa ubrzavanju procesa približavanja BiH ka EU u sektoru poljoprivrede i klimatskih promjena, odnosno općenito u sektoru ruralnog razvoja.