Održana radionica u Bijeljini

Green Council organizuje radionicu u BijeljiniDana, (12. juna 2015. godine), je u okviru projekta “Poljoprivreda i ruralni razvoj u službi održivog razvoja” održana radionica u Bijeljini, koju je organiziralo Udruženje “Savjet za zelenu gradnju” (Green Council) uz podršku Fondacije Heinrich Boell.

Cilj radionice bio je predstaviti sudionicima strateški plan zagovaranja uz potporu partnerskih organizacija, temeljem kojeg je planirano izgraditi akcijske planove za kratkoročne i dugoročne ciljeve strateškog zagovaranja te izvršiti pripremu za izradu plana komunikacije.

Radionici je pristustvovalo 30-tak učesnika predstavnika poljoprivrednih udruženja, poljoprivrednih proizvođača, ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva, savjetodavne službe kao i nevladinih organizacija. Svi su iskazali veliki interes za radionicu i dali punu potporu ka daljem djelovanju i ostvarivanju ciljeva, kao i neophodnosti uključivanja evropskih tijela koje ce spriječiti nastavak degradacije u poljoprivrednom sektoru.

Problemi sa kojima se suočavaju poljoprivrednici a na koje je jasno ukazano predstavlja između ostalog njihova marginalizacija, koruptivnost kao i politička manipulacija koja utiče na izostanak podsticaja bez obrzira da li se radi o entitetima ili državnom nivou. Ukazano je na potrebu saradnje među građanima Bosne i Hercegovine koji prema njihovom stajalistu nemaju barijera u ostvarivanju saradnje.

Sudionici radionice su podržali nastojanja da se ukaže na potrebu stvaranja državnog ministarstva poljoprivrede te na nužnost uvezivanja poljoprivrednih proizvođača na razini Bosne i Hercegovine u jedinstveno nevladino tjelo koje bi promjenilo i dalo stvarnu sliku o zelji poljoprivrednika za saradnjom. Podršku su dali Savezu za ruralni razvoj u BiH i Mreža za ruralni razvoj u BiH.

Također učesnici su jednoglasno podržali kratkoročne i dugoročne ciljeve strateškog zagovaranja koji su prezentovani na radionici.

Iskazana je potreba za održavanjem okruglog stola koji ce delegaciji EU ukazati na jedinstven stav i glas poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini. Svi prisutni su dali podršku ovoj ideji i spremnost da učestvuju na ostvarivanju zadatih ciljeva.

U okviru projekta u tijeku 2015. godine, između ostalih aktivnosti, planirano je nekoliko radionica koje će se održati na području cijele BiH, sa ciljem poticanja ekološke modernizacije poljoprivrede, te doprinosa ubrzavanju procesa približavanja BiH ka EU u sektoru poljoprivrede i klimatskih promjena, odnosno općenito u sektoru ruralnog razvoja.