Okrugli sto – diskusija o zahtjevima za uređenjem sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja

Okrugli sto – diskusija o zahtjevimaAmbasade Kraljevine Belgije zajedno sa Udruženjem Green Council organizuje okrugli sto na temu:

„Zahtjevi za uređenjem sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja koji mogu dovesti do balansiranog održivog društveno-ekonomskog razvoja BiH“

Cilj organizovanja okruglog stola jeste da se na jednom mjestu okupe predstavnici institucija vlasti, međunarodnih i nevladinih organizacija te donatora kako bi se razvila pozitivna diskusija o važnosti ovog sektora, zahtjevima koje su postavljene pred BiH i zadacima koje treba ispuniti.

Kroz konstruktivnu diskusiju se očekuje da se pitanje poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH prepozna kao jedno od vitalnih pitanja za društveno-ekonomski razvoj BiH te naglasi važnost hitnog ispunjavanja uslova BiH u ovom sektoru te se ponude rješenja i prijedlozi za buduće efikasne reforme u Bosni i Hercegovini koje će podržati i ubrzati procese eurointegracija.

Okrugli sto će se održati u Sarajevu 12. Maja 2015. (14:00-17:00) u E-Net centru ekonomskog fakulteta u Sarajevu.