Osnaživanje žena u ruralnim područjima

Potrebe žena  širom Zapadnog Balkana su različite, a akcije i obaveze za rješavanje njihovih potreba moraju biti popraćene resursima.

Ženama, posebno u takvim ruralnim područjima, je potrebna pomoć kako bi njihov život bio lakši i bolji.

Prilagođavanje budžeta prema polnim skupinam  daje ženama alat da izraze svoje potrebe, utiču na proces donošenja lokalnog budžeta i drže svoje vlade odgovornim za radnje koje mogu poboljšati njihov život. U Bosni i Hercegovini hitno treba stvoriti posebne sheme za rješavanje rodnih nejednakosti, prije svega u poljoprivrednom sektoru, gdje je participacija žena često niska, jer se očekuje da će žene biti domaćice i rijetko posjeduju zemlju, dok se očekuje da muškarci budu hranitelji.

Učešće žena u ruralnoj radnoj snazi ​​moglo bi biti veće među ženama nižeg dohotka. Razlozi za to mogu biti manje mogućnosti za rad u poljoprivredi zbog gubitka zemlje, smanjenja imanja i mehanizacije poljoprivrede. Trenutna situacija u BiH je da su žene nedovoljno zastupljene u odlučivanju o ekonomskim i političkim politikama, a stope zaposlenosti su vrlo niske. Glavna prioritetna preporuka za ublažavanje klimatskih promjena u regiji BiH je osiguranje zdravlja ljudi, sigurnosti i kvaliteta života.

Veze između ekonomije  i okoline su višestruke: okolina pruža  ekonomiji  resurse i djeluje kao “sudoper” za štetne emisije i otpad. Prirodni resursi su ključni inputi za proizvodnju u mnogim sektorima, dok proizvodnja i potrošnja dovode i do zagađenja i drugih pritisaka na okolinu.

Nedostatak pristupa kreditnim sredstvima, loše zdravstvene ustanove, obrazovanje do samo sekundarnog nivoa za zapošljavanje (došlo je do smanjenja sudjelovanja radne snage za više od 30 posto u ovoj kategoriji), klimatske promjene i ekonomske krize dovele su  u pitanje jačanje kapaciteta žene.

Put ispred

Izazova u svrhu boljeg blagostanja  i osnaživanje žena u ruralnim dijelovima BiH je veliki broj.

Međutim, ako pratimo trendove razvoja,   mogućnosti su brojne. Gubitak poljoprivrednog posla ne znači potpuni izostanak posla. Sve veći broj žena postaju  poduzetnice malih biznisa. Razvoj u ovom sektoru  može uveliko pomoći seoskim ženama kao I aktivna uloga kreatora politika, socijalnih radnika, političara i samih žena koje  to moraju staviti u svrhu favorizovanju žena na selu I njihovog osamosaljivanja.

Žensko preduzetništvo igra značajnu ulogu u razvoju nacionalne ekonomije i rast. Ipak, iako predstavljaju polovinu stanovništva, žene još uvijek nisu jednako prisutne na višem nivou menadžmenta, ni u BiH, ni na globalnom niovu. Rezultati Globalnog poduzetničkog monitora pokazali su da žene poduzetnice nisu adekvatno osnažene i podržane uglavnom zbog kulturnih i društvenih stavova i pristupa resursima i mogućnostima. Postoji potreba za njihovim uključivanjem, posebno u udaljenim i ruralnim područjima, u skladu s i obukom, podrškom i ohrabrivanjem žena poduzetnica.

Green Council  planirane  aktivnosti i realizacije  projekata

Mapiranje – Da bi se poboljšalo razumevanje trenutnog stanja ženskog ekonomskog i socijalnog učešća projektni tim će izvršiti mapiranje postojećih aktivnosti i tri sektora od interesa. Prikupljeni podaci podržavat će sljedeće aktivnosti u obliku obuka, mentorstva i umrežavanja.

Treninzi – obuka po mjeri sa fokusom na sljedeće teme: Klimatske promjene, zaštita okoline, kružna ekonomija, zdravlje, zdravlje, ishrana, organska hrana, proizvodnja, poduzetništvo, poslovno planiranje, lanci vrijednosti, umrežavanje i brendiranje.

Mentorstvo – Kao alat za jačanje ženskog poduzetništva u BiH podrška mentora može biti dobro rješenje. Mentorstvo po mjeri promovisat će dobre prakse i dobro planirano uključivanje mentora i mentora prema odgovarajućim kriterijima i učestalost kontakata.

Umrežavanje – cilj je osnažiti žene pojedinačno i kao dio udruživanja, nadvladati nametnute barijere – uključujući rodnu skromnost(kakrakteristično za ruralne žene), sklonost podcjenjivanju njihove vrijednosti i snage i nevoljkost da iskoriste svoje veze kao sredstvo za napredovanje u karijeri .

Zagovaranje – poboljšati razumijevanje trenutnog stanja ekonomskog i socijalnog učešća žena pomoću dobro osmišljenih smjernica kako bi se podržala buduća platforma u BiH. i regije, kao i politike “odozdo prema dole”  za promoviranje promjene  društvenog stave koje će doprinijeti obuci i ohrabrivanju žena poduzetnica u Bih i Region.