Osnovni cilj projekta jeste izraditi odgovoran održiv Strateški plan društveno ekonomskog razvoja opštine Petrovac.

 

Opština Petrovac je mala opština čiji  lider poznaje svoju opštinu, ljude, resurse i ima viziju razvoja. U opštini žive ljudi koji svoju budućnost vide u upravljanju svojim resursima i udruživanju. Opština je krenula sa izradom Strategije razvoja te oformila tim koji će raditi na ovom važnom dokumentu.

Upravo u ovom trenutku bi veliku vrijednost ovoj inicijativi donijela vanjska podrška. Ta vanjska podrška bi se ogledala u okupljanju stručnjaka iz različitih oblasti (ruralni razvoj, organska poljoprivreda, šumarstvo, prerada drveta, obnovljivi izvori energije, upravljanje otpadom, energetske zadruge, pametni sistemi upravljanja, cirkularne ekonomije, održivi transport, obrazovanje i sl.) koji bi u saradnji sa stručnjacima koji rade na izradi strategije, uposlenicima opštine i drugim zainteresovanim građanima analizirali postojeće stanje, potencijale, prepreke, izazove, probleme ali i prilike i mogućnosti te nakon sveobuhvatne analize kroz konsultacije sa građanima prepoznali ciljeve i odredili aktivnosti za kratkoročno i dugoročno djelovanje.

Udruženje Green Council uz podršku Hainrich Boll fondacije u BiH će sarađivati u budućim koracima opštine Petrovac na izradi strateškog plana održivog i odgovornog razvoja opštine u područjima od obostranog interesa i znanja. U mjeri u kojoj je to moguće, oba partnera će poticati direktan kontakt i saradnju između osoblja uključenih u projekat. Neophodna dokumentacija će biti dostupna timu Green Council koji će istu koristiti samo za potrebe projekta. Sve odluke će se donositi u timu, a odobravat će ih organi opštine na čelu sa načelnikom.

Osnovni cilj projekta jeste izraditi ODGOVORAN ODRŽIV Strateški plan društveno ekonomskog razvoja opštine Petrovac.

Područja saradnje između dva partnera mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, sljedeće:

 1. rad na izradi strateškog dokumenta
 2. tematske radionice koje će obezbjediti usvajanje znanja iz EU intergracija u oblastima održivog razvoja
 3. provođenje konsultacija sa građanima
 4. radionice za izradu projekata
 5. priprema projekata od prioriteta za opštinu
 6. promocija

Posebne teme kojima će se posvetiti članovi tima Green Council su:

 • Zbrinjavanje otpada
 • Održiva poljoprivreda
 • Energetske zadruge
 • Okoliš (zrak, voda, zemlja)
 • Održivo upravljanje šumama
 • Održivi saobraćaj i transport
 • Dodatne vrijednosti
 • Ruralni razvoj
 • Turizam
 • Sve ekonomske analize, CBA i FS
 • Održiva gradnja i energetska efikasnost
 • Zdravlje
 • Cirkularna ekonomija
 • Javni otvoreni prostori

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji partneri su zvanično krenuli u implamentaciju ovog projekta.

Opština Petrovac – Drinić