Ozvaničen početak projekata podrške razvoju poljoprivrednog sektora “Farma II”

SARAJEVO, 8. marta (FENA) - U sarajevskoj mljekari Milkos danas je ozvaničeno pokretanje „Farma II“, novog petogodišnjeg projekta vrijednog 16,3 miliona dolara kojeg zajednički finansiraju USAID i Švedska, a čiji je cilj podrška razvoju poljoprivrednog sektora u BiH.   Foto FENA/Emir Burlovic
SARAJEVO, 8. marta (FENA) – U sarajevskoj mljekari Milkos danas je ozvaničeno pokretanje „Farma II“, novog petogodišnjeg projekta vrijednog 16,3 miliona dolara kojeg zajednički finansiraju USAID i Švedska, a čiji je cilj podrška razvoju poljoprivrednog sektora u BiH.
Foto FENA/Emir Burlovic

U sarajevskoj mljekari Milkos danas je ozvaničeno pokretanje „Farma II“, novog petogodišnjeg projekta vrijednog 16,3 miliona dolara kojeg zajednički finansiraju USAID i Švedska, a čiji je cilj podrška razvoju poljoprivrednog sektora u BiH.

Izuzetno smo ponosni na naše partnerstvo s Vladom Švedske i ovo partnerstvo je globalno, a neki od od najboljih primjera tog uspjeha nalaze se upravo u BiH u okviru naših zajedničkih programa ekonomskog rasta. Vlade SAD i Švedske nastavit će raditi s privatnim i javnim sektorom na poboljšanju konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača u BiH – istakao je na prigodnoj svečanosti pomoćnik administratora USAID-a Thomas O. Melia.
U proteklih 13 godina, po njegovim riječima, USAID je investirao više od 40 miliona dolara u sektor poljoprivrede u BiH. Proteklih pet godina putem projekta Farma podržali su 580 organizacija, a uz njihovu podršku domaći prerađivači mlijeka su sa svojim sirevima učestvovali i osvajali nagrade na međunarodnim sajmovima.

– Danas počinjemo s Farma II projektom putem koga ćemo u pet narednih godina ojačati poljoprivredni sektor i pomoći BiH da krene brže u pravcu potencijalnog članstva u EU. Simbolično je da je danas Dan žena i zbog toga želimo istaći našu posvećenost uključivanju velikog broja žena u ovaj projekat – dodao je Melia.

Na tom putu napretka, kako je dodao, potrebno je usvojti ključne zakone o hrani i veterinarstvu, kako bi se olakšalo toj grani. Ovi zakoni, i zakon o poljoprivredi, uređuju najvažnije dijelove poljoprivrede. Ciljevi aktivnosti projekta Farma su ambiciozni, a uključuju, kako je kazao Melia, rad s gotovo 60 posto poljoprivrednog sektora, te stvaranju oko dvije hiljade radnih mjesta.

Šefica za razvojnu saradnju u Ambasadi Švedske Marie Bergström je kazala da je već dosta toga postignuto u sektoru poljoprivrede uz podršku Farma projkta još od 2009. godine – konkuretnost velikog broja proizvoda se povećala, a ispunjen je i značajan broj standarda.

Napomenula je da Švedska stavlja veliki akcenat na rodnu jednakost znajući da ekonomsko osnaživanje žena povećava jednakost između žena i muškaraca, a jednakost pomaže u izgradnji prosperitetnog društva.

– Dio Farma II startegije je podrška ženskom poduzetništvu, a bavit će se i istraživanjem prilika u sektoru proizvodnje i obrade mlijeka – dodala je Bergström napominjući da svi programi koje podržava Vlada Švedske moraju uzeti u obzir aspekte zaštite okoline.

– Farma II ima budžet veći od 16 miliona dolara i očekujemo da će u periodu od pet godina značajno doprinijeti razvoju poljoprivrednog sektora u ovoj zemlji. Nadamo se da će Farma II uspostviti kontakt i s velikim brojem sličnih incijativa i privući investitore kako bi se povećao pozitivan učinak – navela je Bergström.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je kazao da je zahvaljujući USAID/Sida projektu BiH naprednija i bolja, te da je zahvaljujući i njima BiH uspjela i da ostvari izvoz mlijeka u zemlje EU.

-To je pokazalo da smo kao zemlja napredovali i što je jedan od razloga podnošenja kredibilne aplikacije za članstvo u EU. Tri zakona bitna za razvoj poljoprivrede smo poslali u proceduru, moramo ih usvojiti jer ne smijemo rizikovati egzistenciju hiljada porodica koje žive od proizvodnje i izvoza – kazao je Šarović.

Direktor mljekare “Milkos” Adin Fakić izrazio je zadovoljstvo da USAID i švedska Vlada nastavljaju sa s podrškom projektu Farma.

– Mi smo i dosad aktivno sarađivali s njima i nadamo se da će benefite od ove saradnje imati bh. poljoprivednici kojima je to veoma potrebno – kazao je Fakić.