Podrška inicijativama razvoja lokalnog turizma

Green Council BiH je započeo sa implementacijom projekta “Podrška inicijativama razvoja lokalnog turizma uz naglasak na korištenje obnovljivih izvora energije opštine Petrovac /Drinić” ,koji se realizira uz finansijsku podršku Heinrich Boll Fondacije u BiH. U okviru ovog projekta je danas, 21.06.2019. godine, u Petrovcu organizovana radionica čiji cilj je bio da predstavi projektnu inicijativu koja se provodi kroz zajednički rad stručnjaka Green Council BiH i opštine Petrovac. Projekat je u potpunosti u skladu sa Strategijom razvoja opštine Petrovac 2018.-2027. godina. Također, potpisan je i Protokol o saradnji između opštine Petrovac i GCBiH.

Danas su prezentirane projektne aktivnosti uz informacije o rezultatima koje će projekat postići. Cilj projekta je doprinijeti boljim životnim uslovima u opštini Petrovac putem povećanja zapošljivosti, koristeći postojeće potencijale koje opština ima. Svrha projekta je unaprijediti znanja i iskustva lokalnog radno sposobnog stanovništva u razvoju i implementaciji novih projekata i poslovnih ideja u sektorima turizma, poljoprivrede i obnovljive energije. Projekat će identifikovati održive inicijative i eventualne male biznise te će im pomoći u izradi poslovnih planova. Osim toga biće obezbijeđena podrška u identificiranju povoljnih izvora finansiranja.