Poljoprivreda i ruralni razvoj u službi održivog razvoja

Poljoprivreda i ruralni razvoj u službi održivog razvojaGreen Council od februara tekuće godine počinje sa implementacijom petogodišnjeg projekta: «Poljoprivreda i ruralni razvoj u službi održivog razvoja». Projekat finansira Heinrich Boell Stiftung u Bosni i Hercegovini.

Osnovni cilj projekta jeste potaći ekološku modernizaciju poljoprivrede te doprinijeti ubrzavanju procesa približavanja BiH ka EU u sektoru poljoprivrede i klimatskih promjena odnosno općenito u sektoru ruralnog razvoja.

U 2014. godini projektne aktivnosti će biti usmjerene na mapiranje stvarnog stanja u sektoru organske poljoprivrede, izradu jedinstvene i sveobuhvatne baze podataka organskih proizvodjača u BiH, promociju, dizajniranje i provođenje obuka i tematskih konsultativnih sastanka u pet BiH gradova, javnu kampanju podizanja svijesti te pripreme odnosno izradu akcionog plana za zagovaranje pravnog i institucionalnog okvira u sektoru ruralnog razvoja.

Kako bismo napravili što sveobuhvatniju bazu podataka organskih proizvodjača u BiH, ljubazno molimo sva udruženja i proizvodjače organske hrane da nam se jave na email info@green-council.org kako bismo ih mogli uključiti bazu podataka. Ova baza podataka će biti javno dostupna na poddomeni web stranice Green Council.