Poziv na predavanje o temi “Klimatski pametna poljoprivreda” (Climate Smart Agriculture)

Poštovani,

Američka ambasada u BiH, u saradnji sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom Univerziteta u Sarajevu Vas poziva na predavanje o temi “Klimatski pametna poljoprivreda” (Climate Smart Agriculture).

Predavanje će se održati u ponedeljak 10. oktobra 2016., u periodu 11:00-12:30 sati, na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu (sala za sjednice), Zmaja od Bosne 8.

Gostujući predavač je Michael Davidson, stručnjak za klimatski pametnu poljoprivredu i navodnjavanje koji često učestvuje u programima američkog State Department-a.  Pozivamo Vas na aktivno učešće u diskusiji nakon predavanja koje će se održati na engleskom jeziku.

Nadamo se da ćete iskoristiti ovu jedinstvenu priliku.  Molimo Vas da dolazak potvrdite do 7. oktobra pozivom na tel. 033 704 305 ili e-mailom na:
agsarajevo@fas.usda.gov.

S poštovanjem,

Lillian Wahl-Tuco
Ekonomski odjel
Američka ambasada Sarajevo