Poziv za ljetnu školu

studentpavilion_opt

U organizaciji Internacionalnog BURCH Univerziteta (IBU) i udruženja Green Council a u saradnji sa mnogim partnerima od 09. do 22. septembra 2016. godine, planirana je gradnja Studentskog paviljona, privremenog eksperimentalnog i edukativnog objekta u kampusu IBU. Ovo će biti prvi objekat izgrađen od alternativnih građevinskih materijala (slama, reciklirano drvo, kamen, glina, reciklirani elementi zgrade) kroz zajednički rad stručnjaka, profesora i studenata.

„Ljetna škola“ je dvosedmični program na kojem će se graditi Studentski paviljon. Studenti/ce bi aktivno učestvovali/e u aktivnostima kako bi se razumjelo, uvježbalo, eksperimentisalo, sastavljalo, gradilo pa time i stekle vještine koje će se moći koristiti u budućem životnom radu.

Praktičan pristup je ono što vrlo često nedostaje formalnom obrazovanju, čime bi jedno ovakvo interdisciplinarno i internacionalno druženje pomoglo studentima/cama ali i drugima da što uspješnije rješavaju buduće izazove i probleme energetske efikasnosti i održivog stanovanja.

Ovaj projekat istražuje upotrebe alternativnih i tradicionalnih prirodnih materijala kako bi dao primjer i edukovao studente/ice. Stručnjaci kao što su stolari, klesari i profesori/ce će biti na raspolaganju studentima/cama pri rješavanju problema te razumijevanja karakteristika i potreba materijala. Oni bi također i upoznali studente/ice sa tradicionalnim metodama, opremom, alatima i alternativnim/inovativnim ekološki prihvatljivim građevinskim rješenjima.

U projekat su uključeni/e studenti/ce IBU-a sa odsjeka za za arhitekturu, informacijsku tehnologiju, genetiku, međunarodne odnose i ekonomiju kao i studenti/ce sa Šumarskog, Poljoprivredno prehrambenog, Mašinskog i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Građevinskih fakulteta Univerziteta u Banja Luci i Mostaru. Pravo učešća u ljetnoj školi imaju studenti cijeloga svijeta te se nadamo da ćete nam se prikljućiti.

Projekat je podržan od strane Univerziteta u Zagrebu, Ljubljani, Novom Sadu, Beču, Brnu, pragu, Rigi i mnogim drugima te će profesori i stručnjaci sa ovih fakulteta biti dio stručnog tima. Projekta je podržan od strane Francuske ambasade, USAID, CRS, velikog broja nevladinig organizacija kao što su Fondacija CHWB, Kult kao i od većeg broja kompanija medju kojima izdvajamo Sarajevo šume, Neimari, Domoivest, Viamedia, Butmir, Krivajahomes, Orman i mnogi drugi.

Više informacija o projektu potražite na web stranici http://studentpavilion.com/ a ukoliko ste zainteresovani za učešće u ljetnoj školi prijavite se na http://studentpavilion.com/application-form/

ili ukoliko imate dodatnih pitanja kontaktirajte nas putem maila na info@studentpavilion.com.

Čekamo vas

Bio Base Student pavilion team