Poziv za sudjelovanje u multisektoralnoj radionici ”Napredak Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji – Identifikacija prostora za sektoralnu saradnju vladinih institucija, nevladinih organizacija i drugih zainteresiranih strana”

Poziv za sudjelovanje u multisektoralnoj radioniciPoštovani,

Pozivamo vas da sudjelujete u multisektoralnoj radionici Napredak Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji – Identifikacija prostora za sektoralnu saradnju vladinih institucija, nevladinih organizacija i drugih zainteresiranih strana koju organizujemo 11.12.2014.godine u Hotelu Bosnia, Sarajevo, sa početkom u 11:00.

U proteklom periodu,   26 organizacija civilnog društva iz cijele BiH, su analizirale napredak države u tri odabrana sektora: Rad i zapošljavanje, Energija i okoliš i i Ruralni razvoj i poljoprivreda, te u skladu sa potrebama građana, definisali prioritetne akcije prema vladinom sektoru u cilju bržeg napredovanja ka Europskoj uniji.

Cilj multisektoralne radionice je da se kroz otvorenu diskusiju i razmjenu informacija  o ključnim izazovima u ova tri sektora, odrede mehanizmi moguće saradnje  između vladinih institucija i nevladinih organizacija, kako bi se sinergijski doprinjelo efikasnijem napredovanju Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji.

Radionica je prilika za vladine institucije  da prepoznaju potencijale ekspertnog djelovanja nevladinog sektora, ali i da  uvaže činjenice sa mikronivoa na kojem se najbolje vide implikacije sporog napredovanja BiH u procesu europskih integracija, a koje vjerodostojno mogu ilustrovati članice Mreže.

Multisektoralna radionica se organizuje u okviru podrške TACSO projekta u BiH incijativama mreža, koalicija, inicijativa, saveza, platformi organizacija civilnog društva u Bosnii Hercegovini.

U prilogu dostavljamo dnevni red za sastanak i prijavni formular.

Molimo vas da svoje sudjelovanje potvrdite najkasnije do  08.12.2014.

Za sve dodatne informacije molimo vas da nas bez ustručavanja kontaktirate u  Udruženju Vesta, koje koordinira rad

Mreže Građani za Europu.

 

S poštovanjem,

AmraSelesković                                                                                                                           SlavicaDrašković

Koordinatorica Građana za Europu                                                                                   TACSO BiH Residentna savjetnica